Onderwys gerigte vakante poste

ShoolsOnderwys gerigte vakante poste

Aansoeke word ingewag vir vakante poste in die BCVO-struktuur.

Poste in BCVO-hoofkantoor, Pretoria:

1. Senior Bestuur
Vereistes:
Akademies: Toepaslik gegradueerd, ’n professionele onderwyskwalifikasie sal ʼn sterk aanbeveling wees.
Werksondervinding: Ondervinding in ’n bestuurspos. Bestuur in onderwys sal ʼn sterk aanbeveling wees.
Rekenaarvaardigheid is ’n vereiste.
Bewese ervaring van spanwerk en die vermoë om onder druk te kan funksioneer sal in kandidate se guns tel.

Voltydse Onderrigadviseurs:
2. Wiskunde, Fisiese Wetenskap
3. Afrikaans, Engels en Christelike Lewensoriëntering
Vereistes:
Akademies: Toepaslik gegradueerd met ’n professionele onderwyskwalifikasie.
Werksondervinding: Ondervinding in ’n onderwysmilieu, verkieslik in ’n bestuurspos. Ten minste vyf jaar ervaring van onderrig van Gr. 12-leerlinge in die betrokke vakke. Ervaring t.o.v. IEB eksamen sal in die kandidaat se guns tel. Ondervinding in afstandsleer sal ’n aanbeveling wees.
Rekenaarvaardigheid is ’n vereiste.
Van die persoon sal verwag word om onderrig in skole in die betrokke vakke landswyd te koördineer asook om te help met afstandsonderrig en vakadvies.
Bewese ervaring van spanwerk en die vermoë om onder druk te kan funksioneer sal in kandidate se guns tel.
Aansoeke: Stuur u volledige CV per elektroniese pos of faks aan:
Die Uitvoerende Hoof: BCVO (hub@bcvo.co.za),
Faks nr.: 086 562 4313
Meld asseblief in u aansoek:
Kerkverband en Gemeente waar u inskakel, asook ʼn onlangse getuigskrif en die predikant se kontakbesonderhede.
Dui aan vir watter pos u aansoek doen.
Ten minste 3 opvolgbare werksverwante referente wat u aansoek ondersteun.
Daar sal van die kandidate verwag word om psigometriese toetse af te lê.
Sluitingsdatum vir aansoeke: DV 29 April 2016.

Skoolhoof poste:

CVO Vyburg
Stuur CV aan cvovryburg@telkomsa.net of skakel mnr. Hannes van der Merwe by 082 320 5076 vir inligting.

CVO Zoutpansberg
Stuur CV aan admincvozpb@xpress.co.za of skakel die skool by 076 401 2757 vir inligting.
Meld asseblief in u aansoek:
Watter vakke u kan aanbied.
Kerkverband en Gemeente waar u inskakel, asook ʼn onlangse getuigskrif en die predikant se kontakbesonderhede.
Ten minste 3 opvolgbare werksverwante referente wat u aansoek ondersteun.
Daar sal van die kandidate verwag word om psigometriese toetse af te lê.
Sluitingsdatum vir aansoeke: DV 29 April 2016.
Bron:. Vryburger

Enjoyed this post? Share it!