300 Onderwysers druip graad 3 Engels

Driehonderd laerskoolonderwysers gaan vir opleiding gestuur word nadat hulle ‘n taaltoets in Engels as ‘n eerste addisionele taal vir Graad 3-leerlinge gedruip het.

Volgens die departement van basiese onderwys behoort dit nie eintlik ‘n skok te wees nie, want Engels is nie die huistaal van baie onderwysers nie.

Die Zenex Foundation het gevind dat onderwysers in die Wes-Kaap, Oos-Kaap en Natal wie se vaardigheid in Engels getoets is, is vergelykbaar met dié van ‘n Graad 3-leerling.

Die stigting het blykbaar ook baie moeite gedoen om vas te stel wat presies in Engels die onderwysers hoofbrekens besorg.

Meer as R1 miljard is klaarblyklik deur die departement begroot vir die opleiding van onderwysers.

Bron – Vryburger


Enjoyed this post? Share it!