Adam Small sterf

Prof. Adam Small, digter, skrywer, akademikus en Hertzogpryswenner, is vroeg vanoggend in die ouderdom van 79 oorlede.

Hy het gister ‘n ingewikkelde operasie ondergaan, skryf sy vrou, Rosalie, in ‘n e-pos aan vriende.

 “Dit is met groot hartseer dat ek julle moet laat weet dat Adam vroeg vanoggend oorlede is nadat hy op Vrydag 24 Junie ‘n ingewikkelde operasie ondergaan het.

“Ek is dankbaar vir ‘n vol lewe wat ek met hom kon deel. Nou koester ek die mooi herinneringe – om sy mooi woorde te leen.

“Dankie vir jul ondersteuning deur die jare.”

Small het ‘n groot impak op die Afrikaanse letterkunde gehad met dramas soos Kanna hy kô hystoe en digbundels soos Kitaar my kruis. Hy was ‘n lid van die Sestigers, wat ook skrywers soos Breyten Breytenbach en André P. Brink betrek het.

Hy het waarskynlik die grootste rol gespeel om erkenning vir Kaaps as variëteit van Afrikaans te kry.

Small het in die begin van 2000 uit die openbare oog verdwyn. Daar is wyd bespiegel oor die redes vir sy stilswye, maar dit word grotendeels toegeskryf aan sy manier om die hartseer van apartheid te verwerk en ook sy ontgogeling met verwikkelinge in die Suid-Afrikaanse politiek.

Prof. Steward van Wyk, hoof van die departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van Wes-Kaapland, wat sy doktorale proefskrif geskryf het oor die werk van Small, het die ikoon se afsterwe as ‘n enorme verlies vir die Afrikaanse letterkunde en die Suid-Afrikaanse samelewing in die breë beskryf.

“Hy was lank die gewete van die Afrikaanse gemeenskap en het hom sterk uitgespreek teen ‘n maatskaplike onreg, diskriminasie op grond van ras en die geveindsheid van leiersfigure.

“Hy was ‘n groot vernuwer in die Afrikaanse letterkunde, veral met sy drama Kanna hy kô hystoe. Dit is sy nalatenskap waarvoor ons hom nog baie lank sal eer.”

Small het in 2013 sy stilswye ná jare verbreek en die bundel Klawerjas gepubliseer, waarin hy hulde bring aan sy vrou, Rosalie.

Prof. Wessel Pienaar, voorsitter van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, sê Small se afsterwe is vir die Akademie tragiese nuus, want Small sou nog breedvoerig betrokke gewees het by verdere insette tot voordeel van die Afrikaanse letterkunde in samewerking met die Akademie. “Ons simpatiseer met sy gesin en familie.”

Erelidmaatskap van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns is vanjaar aan Small toegeken. Hy het die erelidmaatskap aanvaar en aangedui dat hy die toekenningsgeleentheid sou bywoon. Dit sal steeds postuum toegeken word.

Hy het einde 2015 ‘n eredoktorsgraad van die Universiteit Stellenbosch ontvang.

In 2015 het hy die Hertzogprys vir letterkunde vir sy ouvre ontvang

Bron: Media24


 

Enjoyed this post? Share it!