Afriforum neem die ANC hond aan die stert beet…

AfriForum: “ANC-aanslag op burgerskapwet ongrondwetlik en drakonies”

AfriForum veroordeel enige pogings van die ANC om Suid-Afrikaners van die reg tot meerdere burgerskappe te ontneem. Dié reaksie volg op ʼn voorbladberig in Sunday Times gister waarvolgens Obed Bapela, hoof van die subkomitee vir internasionale betrekkinge van die ANC se nasionale uitvoerende komitee, verklaar het dat dubbele burgerskap in die “nuwe wêreldorde” onnodig is en Suid-Afrikaners slegs Suid-Afrikaanse burgerskap hoef te hê.

Volgens Alana Bailey, adjunk uitvoerende hoof van AfriForum, is die uitspraak nie alleen in stryd met die bepaling in Artikel 20 van die Suid-Afrikaanse Grondwet waarvolgens Suid-Afrikaners nie van hulle burgerskap ontneem mag word nie, maar hou dit ook nie tred met die beweeglikheid van ʼn gesofistikeerde, moderne gemeenskap soos dié van Suid-Afrika nie.

“Mense het ouers, grootouers en lewensmaats wat ander burgerskappe het en deur wie hulle vir burgerskappe in aanmerking kom. Dit is dikwels ʼn geboortereg en nou wil die ANC mense dwing om tussen geboorteregte in verskillende lande te kies. Globalisering het ook tot gevolg dat hooggekwalifiseerdes en entrepreneurs beweeglik moet wees en oor grense moet werk en reis. Die uitspraak neem glad nie hierdie werklikhede in ag nie,” het sy gesê.

Bailey meen dat die verskoning dat die maatreël noodsaaklik is om te verhoed dat Suid-Afrikaners in die Israelse weermag dien, belaglik is.

“Min Suid-Afrikaners sluit by die Israelse weermag aan en indien hulle dit doen, hou hulle beslis nie ʼn bedreiging vir Suid-Afrikaanse veiligheid in nie. Dit is die ANC wat probleme met die Israelse regering het en nou moet Suid-Afrikaners gestraf word sodat die party ʼn dwarshou teen Israel kan inkry.”

“Die uitsprake sluit ook eerder aan by die ANC se voortgesette pogings om patriotisme gelyk aan ANC-lojaliteit te stel. Net soos wat die kritiese media nou van onpatriotisme beskuldig word, word die illusie geskep dat Suid-Afrikaners, wat spesifiek kies om hulle Suid-Afrikaanse burgerskap te behou, maar ook die reg tot ander burgerskappe gebruik, nie die belange van die land op die hart dra nie. Zimbabwe het dieselfde drakoniese houding teenoor meerdere burgerskappe ingeneem en dit het die land duur te staan gekom, omdat dit burgers vervreem en verdryf het. Suid-Afrika ly reeds onder ʼn sogenaamde brein-drein en kan nie bekostig om meer burgers te verloor nie. Stappe moet eerder geneem word om almal welkom in die land te laat voel en hulle hier te hou.”

Bailey het verder bygevoeg dat baie Suid-Afrikaners juis toenemend toegang tot ander burgerskappe begin ondersoek het omdat wanadministrasie en bedrog met die uitreik van Suid-Afrikaanse paspoorte veroorsaak dat dit as ʼn veiligheidsrisiko deur verskeie buitelandse owerhede beskou word en paspoorthouers dus met groot moeite en teen hoë koste om visums moet aansoek doen.

“Dikwels het die aanvaarding van ʼn ander burgerskap dus juis met die staat se eie onvermoë om sy werk te doen en sy burgers en hulle belange te beskerm, te make.”

AfriForum sal enige poging om die burgerskapwet te wysig, fyn dophou om te verseker dat aanpassings wel in die belang van die land en al sy mense is.

September 7, 2015 – Afriforum

 

10 Punt Voorkomingsplan vir kampusse wat sekere Universiteite nie wou aan vaar nie

AfriForum Jeug het vandag ’n Nasionale Voorkomingsplan vir kampusse regoor Suid-Afrika bekendgestel. Hierdie plan kom na geweld verlede week by die Elsenburg Landboukollege in Stellenbosch geheers het, asook na dreigemente van soortgelyke geweld by ander kampusse regoor Suid-Afrika.
“Ons glo dit is beter om voorsorg te tref en planne in plek te hê, sou daar soortgelyke optogte by ander universiteite plaasvind,” het Henk Maree, nasionale voorsitter van AfriForum Jeug, gesê.

Die plan bestaan uit tien aksies wat by sewe tersiêre instellings uitgevoer sal word. Dit sluit in:

 • Die opstel van reaksieplanne wat uitgevoer sal word indien gewelddadige betogings uitbreek;
 • Die gebruik van privaat veiligheidsmaatskappye om studente se regte te beskerm;
 • Aksies vir die behoud van Afrikaans; en
 • Opleiding in studenteregte en selfverdediging.

ʼn Paar van die planne is reeds vandag sigbaar is. Briewe is gestuur aan die minister van hoër onderwys, dr. Blade Nzimande en die minister van landbou, bosbou en visserye, mnr. Senzeni Zokwana. ’n Kort video in reaksie op die “Luister”-video, vervaardig deur die Open Stellenbosch-beweging, (wat ek net hierna  speel)

“Met die toepassing van die voorkomingsplan, wil ons, sover moontlik, saam met kampusse se sekuriteit en bestuur werk, maar ons sal nie skroom om studente se veiligheid en regte self te beskerm nie,” het Maree gesê.

 

AfriForum Jeug Nasionale Voorkomingsplan vir Kampusse 7 September 2015

 1. Skrywe aan die ministers van hoër onderwys en opleiding, en landbou, bosbou en visserye
 2. Skrywes aan die onderskeie kampushoofde
 3. Protesaksies
 4. Regsoptrede
 5. Dokumentêre video
 6. Privaat sekuriteit
 7. Kampusreaksieplanne
 8. Veiligheidsvergaderings
 9. Opleiding oor studenteregte en selfverdediging
 10. Petisie onder Afrikaanse alumni

Inleiding

Die situasie by Suid-Afrika se universiteite het ’n brandpunt bereik.

Gewelddadige protesaksies, ontwrigting van akademiese lesings, vandalisering van eiendom, aanranding van studente, dreigemente van geweld en ander studenteregteskendings het tans ’n ongekende laagtepunt bereik. AfriForum Jeug is van mening dat hierdie krisis aan drie verskynsels toegeskryf kan word, naamlik:

 1. Die minister van hoër onderwys en opleiding, Blade Nzimande, se politieke agenda om universiteite op ’n rassegrondslag te transformeer;
 2. die onwettige optrede van populistiese en ekstremistiese groepe soos die Ekonomiese Vryheidsvegters (EFF), Open Stellenbosch en die Rhodes Must Fall-beweging; en
 3. universiteitsowerhede se versuim om op te tree teen studente wat hulle aan wangedrag skuldig maak.

AfriForum is ’n burgerregte-organisasie wat veral ten doel het om Afrikaans te bevorder en die regte van minderheidsgemeenskappe te beskerm.

AfriForum Jeug beskik tans oor strukture by universiteite en kolleges regoor Suid-Afrika. Hierdie strukture het ook ten doel om studente se regte te beskerm.

Die kampusse wat veral in hierdie dokument ter sprake is, is die volgende:

 • Universiteit van Pretoria;
 • Noordwes-Universiteit;
 • Universiteit van die Vrystaat;
 • Universiteit van Stellenbosch;
 • Potchefstroom Landboukollege;
 • Grootfontein Landboukollege; en
 • Elsenburg Landboukollege.

AfriForum Jeug werk binne die raamwerk van die wet en geeneen van die bepalings wat in hierdie dokument uiteengesit word, behoort interpreteer te word op ’n wyse wat botsend met die wet is nie. AfriForum Jeug sal egter nie skroom om met die nodige daadkrag op te tree om sy lede se regte te beskerm nie.

 1. Skrywe aan die minister van hoër onderwys en opleiding, Blade Nzimande, en die minister van landbou, bosbou en visserye, Senzeni Zokwana AfriForum Jeug sal ope briewe aan die minister van hoër onderwys en opleiding, Blade Nzimande, asook aan die minister van landbou, bosbou en visserye, Senzeni Zokwana, rig. In hierdie briewe word die onlangse onluste by die universiteite wat in hierdie dokument gelys word, by die voete van die regering gelê. AfriForum Jeug eis optrede van beide hierdie ministers om die situasie te beredder, sowel as ’n verklaring waarom pogings om Afrikaans by tersiêre instellings af te skaf, nie deur hierdie ministers aan die kaak gestel word nie.

 

Inteendeel, dit wil voorkom asof die regering, maar die minister van hoër onderwys en opleiding in besonder, alle aksies wat daarop gerig is om Afrikaans in die spervuur te plaas, ondersteun.

 1. Skrywes aan die onderskeie kampushoofde AfriForum Jeug se takvoorsitter by die onderskeie universiteite sal in die komende week vir hul onderskeie kampushoofde skryf om:
 • Veiligheid en reg tot onderrig vir die studente te verseker;
 • te vra wat hulle noodplan behels en dit op skrif te stel; en · waarborge te moet gee dat daar opgetree sal word teen onwettige betogers en oortreders.
 1. Protesaksies In die weke wat voorlê, sal verskeie protesaksies op kampusse regoor Suid-Afrika van stapel gestuur word.

Hierdie aksies sal in besonder op die behoud van Afrikaans fokus. Die probleme wat studente by hul onderskeie universiteite ervaar, sal ook op hierdie wyse ten toon gestel word.

 1. Regsoptrede AfriForum Jeug het reeds met sy regspan

gekonsulteer oor die situasie by die verskillende universiteite.

 

Die organisasie se regspan is op bystand geplaas om die hof op dringende basis te nader vir toepaslike regshulp indien verdere dreigemente teenoor studente se veiligheid gemaak word, klasse ontwrig word of onwettige protesaksies plaasvind.

 1. Dokumentêre video AfriForum Jeug het met kommer

kennis geneem van die sogenaamde dokumentêre video genaamd Luister, wat deur die Open Stellenbosch-groep vervaardig is om emosies teen Afrikaans en Afrikaanse studente op te sweep. AfriForum Jeug is van mening dat hierdie dokumentêre video van alle geloofwaardigheid gestroop is en dat dit ’n venynige poging is om ’n rassistiese agenda by die Universiteit van Stellenbosch te bevorder. AfriForum Jeug se besware teen die video is soos volg:

 • Die video bevat slegs eensydige vertolkings en geen poging is aangewend om ’n ander perspektief as dié van die studente wat in die video verskyn, te publiseer nie.
 • Die inligting wat in die video weergegee word, is so vaag dat geeneen van die beweerde rassistiese insidente waarna in die video verwys word, met feite gestaaf kan word nie.
 • Die emosioneel-gelaaide bewerings wat in die video gemaak word, word geheel en al oordryf. Een student noem byvoorbeeld dat hy eerder sy eie kind sal vermoor as om hom na die Universiteit van Stellenbosch te stuur. Mense wat sulke buitensporige bewerings maak om ’n politieke argument te voer, behoort nie ernstig opgeneem te word nie.
 • Die video is ’n samesweringsteorie wat mense van rassisme beskuldig, waar daar geen gronde vir daardie aantyging bestaan nie. In die video word die bewering byvoorbeeld gemaak dat die universiteit hom aan rassisme skuldig maak indien kampussekuriteit video’s neem van protesbyeenkomste.
 • Die persone wat in die video praat, is duidelik oneerlik. In die video word die punt gemaak dat oplossings by wyse van gesprekvoering gekry moet word, maar die woordvoerders van Open Stellenbosch het by verskeie geleenthede in die media gesê dat hulle nie daarin belangstel om met die universiteit in gesprek te tree nie.
 • Van die persone wat in die video verskyn en beswaar teen sogenaamde rassisme aanteken, was ook duidelik identifiseerbaar by die Elsenburg Landboukollege, waar wit studente deur die Open Stellenbosch-groep met swepe en sambokke aangerand is. ’n Woordvoerder van Open Stellenbosch het erken dat hulle lede by hierdie aksie betrokke was en selfs gesê dat dié organisasie die gedrag van sy lede by die Elsenburg Landboukollege ondersteun. Gevolglik het AfriForum Jeug reeds ʼn kort dokumentêre video vervaardig om op die aantygings wat in hierdie video gemaak word, te reageer. Hierdie video is op kort kennisgewing vervaardig. ’n Meer volledige mini-dokumentêr word reeds vervaardig.
 1. Privaat sekuriteit AfriForum Jeug het reeds privaat sekuriteitsmaatskappye en plaaslike buurtwagte by die kampusse wat in hierdie dokument ter sprake is, op bystand geplaas om in te gryp om na studente se veiligheid om te sien waar nodig. Hierdie stap is geneem aangesien die optrede van kampussekuriteit sowel as die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) tydens die onwettige en gewelddadige protesbyeenkomste wat verlede week by die Elsenburg Landboukollege uitgebreek het, skreiend onvoldoende was.

 

AfriForum Jeug is van mening dat universiteitsbesture weens politieke druk nie bereid is om teen radikale transformasie-aktiviste op te tree nie. In die proses word AfriForum Jeug se lede se regte geskend.

 

Dit sal nie toegelaat word nie. Indien soortgelyke protesaksies by die Elsenburg Landboukollege, of enige van die ander kampusse wat hier ter sprake is, plaasvind en dit blyk weereens dat kampussekuriteit en die SAPD nie in staat is om die situasie te beheer nie, sal AfriForum Jeug nie skroom om van privaat sekuriteit gebruik te maak om na studente se veiligheid om te sien nie.

 1. Kampusreaksieplanne ’n Unieke reaksieplan sal vir elkeen

van die kampusse wat hier ter sprake is, opgestel word. Hierdie reaksieplan sal die volgende insluit:

 • ’n Kommunikasienetwerk tussen studente en studentestrukture;
 • die identifisering van ’n bymekaarkomplek waar studente, met die hulp van kampussekuriteit (of privaat sekuriteit), beskerm kan word; en
 • ’n plan waarvolgens studente kan optree om hulleself te verdedig en hul kampus te beskerm.

Elke reaksieplan sal opgestel word met inagneming van unieke omstandighede by die onderskeie kampusse.

 1. Veiligheidsvergaderings AfriForum Jeug se leierskap sal ’n kampustoer van stapel stuur en veiligheidsvergaderings by die onderskeie kampusse organiseer, waartydens die besonderhede van hierdie plan met studente bespreek sal word.

 

Die voorafgaande punte sal met studente, kampussekuriteit en die universiteitsowerhede bespreek word.

 1. Opleiding oor studenteregte en selfverdediging AfriForum Jeug is bekommerd dat studente nie behoorlik toegerus is met kennis oor hul studenteregte nie – wat hulle mag doen en wat hulle nie mag doen nie.

 

Dit geld nie net vir studenteregte oor die algemeen nie, maar in besonder studente se regte wanneer onwettige protesaksies op kampus plaasvind. AfriForum Jeug sal sy lede aanmoedig om ten alle tye binne die raamwerk van die wet op te tree.

 

Dit is egter binne die raamwerk van die wet vir enige student om selfverdediging toe te pas wanneer hy of sy aangerand word en ook om onwettige betogers wat klasse ontwrig, universiteitseiendom vandaliseer en/of studente aanrand, van die kampus af te dryf.

 

Gevolglik sal daar ook opleiding in selfverdediging gedoen word op kampusse wat spesifiek bedreig word en waar daar ’n behoefte daaraan bestaan.

10.Petisie onder Afrikaanse alumni AfriForum Jeug sal ’n

petisie onder die alumni van die vermelde universiteite van

stapel stuur.

In die petisie sal alumni die geleentheid gebied

word om hulle steun vir die behoud van Afrikaans as

onderrigmedium by hierdie universiteite te verklaar.

 

Die volgende punt is grond onteiening wat ‘n baie plofbare punt is.

 

Ons speel die Insig Paneel gesprek tussen Leon Louw en Cornelius Jansen van Rensburg wat gehandel het oor die aangeleentheid…

Negotiations with communists

 


 

Enjoyed this post? Share it!