Afrikaans kry die doodstraf in howe

In nog ‘n klugtige voorbeeld van Afrikaners se “grondwetlike regte” wat nie die papier werd is waarop dit geskryf is nie, het die land se hoofregter, Mogoeng Mogoeng, verlede Donderdag afgekondig dat Afrikaans voortaan in die howe verbied word en dat slegs Engels as registrasietaal toegelaat word.

In strafsake sal aangeklaagdes van tolke gebruik kan maak om hul getuienis in hul moedertaal af te lê, waarna dit in Engels vertaal sal word. In siviele sake sal enigeen wat getuienis in ‘n ander taal wil voorlê egter self op eie koste die getuienis in Engels moet laat vertaal.

Soos wat die onderhandelaars van die Suid-Afrikaanse Kommunisteparty soos Joe Slovo in die vroeë negentigerjare beoog het, beteken “elf amptelike tale” eintlik een, naamlik Engels. Mogoeng het weereens dié “argument” in ‘n verklaring herhaal deur te sê:

“As jy daarop gaan aandring dat al elf tale registrasietale moet wees, dan beteken dit dat indien ses mense wat verskillende tale praat partye in dieselfde saak is, moet die hofrekord die getuienis van elkeen in sy of haar taal weerspieël. Dit beteken dat indien die saak op appèl gaan, sal al die appèlregters, of hulle al die tale ken of slegs een van hulle, al daardie tale voor hulle hê. Die vraag is hoe hulle veronderstel is om sin te maak van al daardie tale?”

Volgens Mogoeng sal slegs-Engels “toegang tot geregtigheid beteken”.

“Dit is die verantwoordelikheid van elkeen wat ongelukkig is met ‘n uitspraak op die vlak van die laer hof om te sorg dat die rekord aan die appèlregters beskikbaar gestel word in ‘n taal wat hulle verstaan,” het Mogoeng voortgegaan. “Wat beteken, as jy finansieel tekort skiet en jy het hierdie hofrekord in een of in vyf tale, gaan daardie arme persoon soveel geld uitgee om sy saak op appèl te neem, dat hy eers al sy hulpbronne sal moet uitput deur vertalers te betaal om die saak in ‘n taal te vertaal wat vir die appèlregters verstaanbaar gaan wees. Dit sal toegang tot geregtigheid belemmer.”

Desnieteenstaande meen Mogoeng dat “Suid-Afrikaners steeds hul moedertaal in die hof sal kan praat”, mits hulle dit teen eie koste in Engels laat vertaal.

Deur: Praag/3 Oktober 2017


Enjoyed this post? Share it!