Afrikaner Volksparty hou sy agste Kongres op 8 Oktober 2016 te Kempton Park

Die Afrikaner Volksparty hou sy agste kongres eersdags en rig ‘n uitnodiging aan almal en hul gesin om hierdie kongres by te woon. Die tema van die kongres hierdie jaar is: “Afrikaner Waarheen?”. AVP het hierdie tema gekies na aanleiding van die geweldige verwarring onder ons volk m.b.t. die pad vorentoe. Daar is soveel opinies, onbedoelde en bedoelde misleiding en politieke naiwiteit in Afrikaner geledere. Daarom wil hulle die koers aandui met twee insiggewende voordragte.

Ons gasspreker mnr Stephen Goodson was vir 9 jaar ‘n nie- uitvoerende direkteur van die Suid-Afrikaanse Reserwe Bank.
In sy boek “Inside the South African Reserve Bank – It’s origins and secrets exposed” lê hy baie interessante feite bloot oor die kriminele aktiwiteite van die bank waardeur gewone belastingbetalers gyselaar gehou word.

Hy wys daarop dat die Reserwebankwet in 1989 gewysig is om ‘n geheimhouding klousule in te sluit. Dit is gedoen om die feit te verdoesel dat 3000 ton van Suid-Afrika se goudreserwes na Amerika gestuur is om die internasionale bankiers van bankrotskap te red. Dit het bykans 2 triljoen Rand in waarde beloop.
Na die onthullings in sy boek het die Reserwe bank kriminele klagtes teen hom gelê in ‘n klaarblyklike poging om hom die mond te snoer. Van hierdie klagtes het tot dusver niks gekom nie.

Hy beskik oor inligting van bekende politici en oud-politici in Suid-Afrika se geheime bankrekeninge in oorsese lande.
In sy voordrag op die kongres gaan hy ons inlig oor hoe internasionale bankiers die ekonomie van talle lande gekaap het deur die instrument van Reserwe Banke. Hy gaan ons ook inlig oor hoe ‘n rentevrye bankstelsel in ‘n kapitalistiese ekonomie behoort te werk.

Hier is ‘n uitreksel van ‘n toespraak van Dr. H.F.Verwoerd:

 

Mense moet asseblief laat weet of hulle gaan bywoon of nie om ons instaat te stel om vir die regte aantal etes voorsiening te maak. U kan per E-Pos, SMS of telefonies antwoord na die nommers en/of adresse wat hier onder aangetoon word.

U is ook welkom om vriende saam te bring.
Die registrasiefooi is R100.00 per persoon wat ‘n ete insluit. Kinders onder 18 se toegang is gratis.

Die dag se program is as volg:

08h45 – Registrasie (Verversings)
09h30 – Opening Ds. A. van den Berg
09h45 – Jaarverslag Mnr. Pieter v.d. Spuy
10h00 – Verkiesing van Dagbestuur
10h10 – Reserwe Bank Mnr. Stephen Goodson
10h55 – Vrae & bespreking
11h15 – Teetyd
11h45 – Dié land is ons land! Mnr. Johan Theunissen
12h10 – Vrae & bespreking
12h20 – Afrikaner Waarheen? Mnr. Danie Varkevisser
12h45 – Vrae & bespreking
13h00 – Afsluiting – Die Stem 4de vers
Middagete

Epos: kongres@afrikanervolksparty.org of SMS: 083 460 6120
Bevestig asb. met Naam, Van, Sel nommer en hoeveel persone saamkom

avp3

PLEK: MULLER RAADSAAL
Plot 352, Sesdeweg, Bredell, Kempton Park
GPS: 26o04’44.1”S 28o17’54.0”E
DATUM: SATERDAG 8 OKTOBER 2016
TYD: 8:45 – Registrasie
9:30 – Opening

Johan Theunissen
(Sekretaris)

avp2


 

Enjoyed this post? Share it!