Alinksy, Godwin’s Law en Afriforum

Baie is al geskryf oor die taktiek wat Liberale en Sosialistiese organisasies gebruik om hulle agendas te bevorder maar geen een enkele geskrif verskaf meer gestalte aan hierdie taktieke as Saul Alinsky se 1971 boek “Rules for Radicals: A Pragmatic Primer for Realistic Radicals” nie. Dit is 10 hoofstukke van advies hoe om ‘n agenda te bevorder ten enige koste en kan maklik verkort word tot 13 eenvoudige reels wat gevolg kan word deur selfs die naiefste en onkundige van radikale wat ‘n seepkissie iewers uitgesleep het.

Die term radikaal se betekenis is deurspek met woorde soos “fundamenteel, ekstreem en drasties” en is nou verwant met militansie van enige aard. In 1971 was hierdie twee woorde – radikaal en militansie – verbind aan byvoorbeeld die Weather Underground, Black September, PLO, Symbionese Liberation Army en hordes ander organisasies wat Sosialisme en “anti-kultuur” voorgestaan het. In 2014 beteken dit egter dat enige funksionerende moroon met ‘n opinie wat toegang tot die internet het ‘n radikale aktivis kan wees. En dit is waar Alinsky se reels tot sy eie reg kom – juis omdat dit so maklik is om te gebruik maar terselfder tyd so moeilik is om die hoof te bied. Slegs indien ‘n deelnemer aan die gesprek vertroud is met Alinsky se reels kan dit terselfdertyd teen die teenparty aangewend word en sodoende verslaan word. Alinsky se reels maak ‘n bespotting van wat intelligente en opgevoede mense ag as noodsaaklik vir enige debat of ingeligte gesprek deur bloot net die noodsaaklike te ignorer. Rede, logika, feite, geskiedenis, rugsteuning vir ‘n uitgangspunt – alles word van geen waarde wanneer Alinsky se reels toegepas word terwyl ad hominems en betekenislose neologismes aan die orde van die dag is.

Enige persoon wat al ooit met ‘n Liberaal in gesprek – of debat – getree het, sal weet dat hierdie ‘n definerende karakter kenmerk van so ‘n gesprek is. Daar is selfs ‘n konsep om die verloop van so ‘n gesprek te beskryf – Godwin’s Law. Godwin’s Law het as kernbegrip dat in enige gesprek met iemand wat Alinsky se reels toepas dit net ‘n kwessie van tyd is voor woorde soos “rassis, homofoob, islamofoob, seksis, Nazi, ad infinitum” geslinger word as aanklag teen die person se veronderstelde skynheiligheid. (Ander terme wat parallel met Godwin’s Law beweeg is reductio ad Hitlerum, reductio ad absurdum en audi alteram partum). Of daardie veronderstellings enige rugbare steun geniet is nie ter sprake nie – die beskuldiging is gemaak en die teenparty in die gesprek moet liefs maar die aftog blaas aangesien die party wat die veronderstelling maak die morele hoegrond geniet.

Godwin’s Law hou nou verband met die voorkoms van politiese korrektheid en in die hedendaagse samelewing is daar geen gesprek waar politiese korrektheid nie gesonde verwisseling van idees en standpunte versmoor nie. Dit is tirannie geklee in goeie maniere.
Gegewe dat Alinsky ‘n Sosialistiese gemeenskaps organiseerder was (en volgens oorvertelling ‘n groot gees in die lewens van beide Barack Obama en Hillary Clinton en ‘n kontemporer van Bill Ayers) is dit dan geen verrassing dat sy taktiek deur soortgelykes aangegryp word en in praktyk toegepas word nie. Maar deesdae is die gebruik van Alinsky se reels nie meer beperk tot ver-linkse organisasies nie – selfs organisasies wat voorheen as behoudend of konserwatief beskou is het Alinsky se reels aangegryp deurdat hulle geswig het voor politieke korrektheid.

En so was dit ook die geval die afgelope week waartydens Afriforum vir Dan Roodt – en “randeier” Afrikaners – voor die bus ingegooi het na aanleiding van ‘n vier jaar oue TV insetsel op die ver-linkse Today Show met die beskuldiging van “rassisme”. Liefs sal ek nie aanraak aan die meriete van hierdie instetsel of sy waarde nie – daar is meer as genoeg hieroor geskryf en gepraat die afgelope paar dae.
Wat wel interessant is, is dat Afriforum gebruik gemaak het van Alinsky se reels in hul poging om polities korrek en toeganklik vir alle rasse te wees terwyl hulle poog om nie hulle kernbasis van Afrikaners te vervreem nie. Was hulle bewus daarvan dat hulle ‘n Sosialistiese konsep gebruik om ‘n mede Afrikaner en aktivis te marginaliseer? Absoluut. Niks gebeur by Afriforum voordat daar nie n rits vergaderings was om benaderings te besluit nie. Hierdie hele fiasko is duidelik nie die resultaat van ‘n besluit wat op die ingewing van die oomblik gemaak is nie.

Reel 13
“Pick the target, freeze it, personalize it, and polarize it”
En dit is presies wat Afriforum met Dan Roodt gedoen het. Hulle het selektief juis hom geteiken vir uitsondering om as sondebok te dien. Ek verstout my dat die Daily Show se insetsel slegs die perfekte verskoning aangebied het vir die aksie en dat hy al ‘n wyle in hulle visier is om te verloen. Hulle het hierby “randeier” Afrikaners ingesleep wat volgens Kallie Kriel ‘n minderheid ekstremiste is – weereens is hierdie Afrikaners al ‘n wyle ‘n teiken. Hulle eie Facebook blad en sosiale media het egter van hulle verskil en navrae deur verskeie Facebook en Twitter gebruikers oor wat ekstremisme in Afriforum se boeke beteken is gegroet deur ontwykende halwe antwoorde. Die beste wat Ernst Roets mee vorendag kon kom was n teksboek definisie wat meer as die helfte van Suid Afrika se bevolking identifiseer as ekstremiste. Dit is dan ‘n begrip wat soos rassisme oop is vir vertolking deur wie ookal die kat binne die badkamer rondswaai aan sy stert.

Vrae oor wat presies “rassisties” was in wat Dan Roodt gese het in die insetsel (gegewe dat dit geredigeer is om iets uit te beeld wat nie so is nie) is met ysige stilte begroet. Die blote feit dat wat hy gese het aan die hand was van kommentaar deur swart joernaliste en die resultate van akademiese studies se bevindings is van geen waarde vir Afriforum nie. In polities korrekte terme is hy ‘n ketter en baste met die res.

 

Reel 8

“Keep the pressure on with different tactics, and actions, and utilize all events of the period for your purpose”
Daar was dan dus geen groot verbasing dat Afriforum probeer het om van taktiek te verander deur na ‘n vergete en totaal en al onverwante gebeurtenis in Mei 2000 te verwys waarby verskeie persone en organisasies hulle onttrek het van ‘n beoogde organisasie wie se oogmerk was die behoud van Afrikaans en minderheidsregte. Wat hulle gerieflik nalaat is dat die organisasie gekaap is deur politiese demagoe en selfs Chris Louw het dit beskryf as “Broederbondisme”. Die afleiding wat Afriforum hier uit probeer maak is dat Dan Roodt eers van Links en dan van Regs die Afrikaner saak skade doen. Lanklaas moes enigiemand so ver agteroorbuig om die wiskunde agter die gevolgtrekking te verstaan. Die hele eierdans is dan in konflik met Afriforum se oorspronklike sienswyse dat Dan Roodt ‘n onrehabilteerbare “rassis” is. Dit laat mens onwillekeurig wonder wat is volgende? Dan Roodt se graad een Afrikaanse toets uitslae om aan te voer hy is nie rêrig Afrikaans magtig nie? Die absurditeit skreeu ten hemele

 

Reel 5
“Ridicule is man’s most potent weapon”
Te midde van hierdie hele orgie van self-geregverdigde moralisering deur Afriforum daag Dan Roodt hulle uit om hom dan aan te kla by die Gelykheidshof. Miskien moes ‘n uitdaging om Dan Roodt by die SAMRK aan te kla ook gemaak gewees het – sekerlik met die self minagtende resultaat vanaf Afriforum. Die antwoord vanaf Ernst Roets is teksboek Alinsky. Een – Dan Roodt is nie belangrik genoeg dat Afriforum hulle ledegeld moet mors op litigasie teen hom nie. Twee – Julias Mallema is ‘n persoon met invloed en is dus werd om Afriforum se aandag te geniet maar Dan Roodt is onbenullig. Vreemd dan dat Afriforum ‘n snars van hulle belangrike tyd aangewend het juis om Dan Roodt te marginaliseer as hy so onbeduidend en onbelangrik was. Sou stilte vanuit Afriforum geledere dan nie meer gepas gewees het nie?

 

Reel 1
“Power is not only what you have but what the enemy thinks you have”
Afriforum beroep hulle daarop dat hulle ‘n magtige organisasie is wat ledegeld ter waarde van nagenoeg R10 miljoen per maand vorder. Hulle is ‘n kollosus wat namens alle Afrikaners praat gesien aan hulle “enorme” ledetal. Indien Dan Roodt en “randeier” ekstremistiese Afrikaners nie na hulle deuntjie wals nie sal hulle op die brandstapel geplaas word in die moderne weergawe van die Spaanse Inkwissisie. Suiwer hubris tekenend aan soveel organisasies wat in hul kern die dogma van die Broederbond en Nasionale Party volg.

 

Reel 9
“The threat is usually more terrifying than the thing itself”
Deur aan te voer dat Afriforum hulself distansieer vanaf Dan Roodt en “ekstremistiese” Afrikaners is die dreigement dat hierdie groep hulself nie meer gaan deel vind van die breetrek Afrikaner sosiale groep nie en verstote gaan wees aangesien Afriforum die maatstaf is van wat hierdie breer groep aanvaarbaar vind en wat nie. Soos melaatses sou die groep in die woestyn moes wandel sonder die hoop om ooit weer aanvaarding te vind in samelewing nie. Juistement het ‘n Facebook gebruiker – en klaarblyklike Afriforum sikofant – kwetsend opgemerk dat Dan Roodt uit die samelewing verban moet word.

Reel 12
“The price of a successful attack is a constructive alternative”
Deur Dan Roodt en “randeier” Afrikaners te verloen poog Afriforum om hulself meer toeganklik te maak tot minderheidsgroepe in ander bevolkingsgroepe (spesifiek kleurling en Indier groepe). Hiermee, nes die VF+ vroeer die jaar gepoog het, probeer hulle ‘n groter ledetal te ontsluit. Meer lede, meer maandelikse inkomste en meer aansien onder ander bevolkingsgroepe. Miskien, net miskien, sal die regerende elite meer ag op hulle slaan en hulle ernstiger opneem. Die teenkant hiervan is dat Afrikaners wat aan die organisasie behoort hulle al te vinnig aan die verkeerde kant gaan bevind waar daar van hulle verwag word om net te befonds en verder stil te bly alvorens hulle ook tot ketter en “rassis” verklaar word. Dit is slegs die logiese uiteinde van gebeure wat aan die rol gesit is deur Afriforum

Of hierdie taktiek vir Afriforum enige nut en waarde gaan inhou is bedenklik. Reaksie op sosiale media dui daarop dat Afriforum die kuns om jouself in die voet te skiet vervolmaak het. Daar sal wel langdurige nagevolge vir al die betrokke partye wees – een daarvan dat daar weereens tweespalk in Afrikaner geledere gesaai is. Alreeds word daar kante gekies – ander “onbenullige” persone met “geen invloed” soos Sunette Bridges het klaar skerp teenoor Afriforum uitgevaar

 

Die korttermyn uitslag is egter dat Afriforum hulle masker laat val het, dat die skyn dat hulle ‘n Afrikaner organisasie juis net dit is. Daar word gegrawe in hulle konneksies met ander organisasies waarvan konneksies met die FW de Klerk Stigting en NUMSA d.m.v Solidariteit maar net twee is. Laastens dat hulle – en nie Roodt en “randeier” Afrikaners – die ekstremiste is juis deur hulle gebruik van ‘n taktiek wat bedryf word deur ekstremiste die wereld deur. Hulle ekstremisme is gegrond in hulle absolute geloof dat die “Reenboog” nasie wel bestaan, dat dit geregverdig is om ander op die altaar van politieke korrektheid te offer, dat multikulturele samelewings hierdie keer sal slaag en dat hulle geslaagd sal wees om die regerende elite tot ander insigte te dwing deur nodelose hofsake en die gebruik van die Grondwet.

Gebeure die afgelope week in die parlement moes juis vir hulle ‘n wakkermaak klap gewees het om die mite te ontbloot vir wat dit is. Sou hulle minder ideologies (en ekstremisties) gewees het sou hulle besef dat Suid Afrika lankal nie meer net op die rand van ‘n Absurdistan staan nie maar pens en pootjies binne in le. Daarvolgens geld Westerse reels van reg en geregtigheid nie.

Maar dit sal rassisties wees.

 

Deur: Gotterdammerung

 

 

Enjoyed this post? Share it!