Amptenare word ruimskoots vergoed vir denkbeeldige oortyd