Arsenaal wapens in besit gekry van Panjo die tier se baas