BALMORAL- ONS WAS DAAR – WAAROM, Is dit wat ons verdien?

1. Op die 21 ste Junie 2015 was ons by die Balmoral-konsentrasiekampkerkhof ter herdenking van die meer as 35 000 Boerevroue en -kinders wat die lewe gelaat het – eintlik vermoor is – deur die besettingsmagte van “Groot”-Brittanje.

2. Ons was daar om te praat oor die politiek van verdrukking en veslawing van ‘n hulpelose en ellendige Boerevolkie wat deur die Engelse knegte gemaak is en slawe gehou word deur diegene wat veronderstel is om leiding en daad te gee teen die verdrukking – die politici en predikers. Hulle wat ons en ons kinders leer om goeie slawe te wees eerder as om politiek te praat. Diegene wat wydsbeen loop om polities korrek te wees en wat dink dat jy by wyse van spreke, rugby kan speel met een hand en een voet teen ‘n wêreld met al sy fakulteite teen ons.

3. Ons was daar om weer te luister na manne wat Vryheid en die herstel van ons voorsate se grondgebied as voorvereiste stel, al is ons vryheid van ons geroof meer as 113 jaar gelede!

4. Ons was daar om ons kindertjies te leer van opoffering, vryheid en trou aan ‘n Volk wat ontsettende pryse betaal het om te handhaaf en te hou Ons het hulle gaan leer van plisgetrouheid en vir hulle die onbreekbare band te toon tussen hulle wat hier was en ons wat nou hier is!

5. So het ons kindertjies met hulle Vierkleurvlaggies as Klein Transvalertjies, tussen die graffies gedartel met blommetjies in die hand. Hulle het die BAND TUSSEN TOE EN NOU, VEREWIG. Daarmee het hulle gereed gemaak om die bande van die Vryheidstryd te verewig en te verinnig.

6. En hulle het gehoor van die “Lappop” op die Vrystaatse Vlaktes en die “Brief uit Bethulie-Konsentrasiekamp” wat weer hieronder herhaal sal word.

7. Wanneer ons kinders dan vir ons vra : Pa en Ma, waar was julle toe daar gestry moes word vir Vryheid en Reg,” dat ons kan sê: “Ons was daar sonder enige verskonings!”

IS DIT WAT ONS BOEREVOLK VERDIEN?

 1. 21 Junie 2015 was ‘n klompie Boere op die Hoëveld by Balmoral om eer te gaan betoon aan die meer as 470 Boerevrouens en -kinders wat daar begrawe lê. Hulle wat bereid was om te sterwe eerder as om die vryheid van die Boere-Republieke te laat vaar. Hulle wat nie geswig het voor die oormag van “Groot” Brittanje  nie!
 2. Ons was daar om vir die wat wil hoor te sê: “Ons wil vry wees en dat ons die stryd wat ons dierbares voor gesterf het, voort sal sit.”
 3. Dit was ‘n voorreg om na Salome Kruger se voordrag te luister van twee gedigte uit Boereharte; dít was ‘n voorreg om die lewende Boerekinders tussen die graffies te sien dartel waar hulle blommetjies op die graffies geplaas het. Rye op rye verwaarloosde graffies tussen die gras op grond wat veronderstel is om ons eie te wees!
 4. Ongelukkig verander my lied daarvandaan in ‘n traan en het ek nie woorde om my minagting vir mense te betuig wat voorgee om die kuratore van ons erefenis te wees nie maar dit nie is nie!
 5. Balmoral lê teenaan die snelweg tussen Pretoria en die Oos-Transvaal. Daar is sekerlik baie besoekers wat daar aandoen. Gister toe ons daar was, was daar twee Franse besoekers. Ek het nie met hulle gepraat nie want ek sou my oë uit my kop moes skaam om vir hulle te sê dat ek deel is van ‘n volk wat se heilige erfenis so verwaarloos op daardie vlaktes by Balmoral, lê.
 6. As ‘n mens by die terrein indraai – waar die verwaarlosing begin – is daar ‘n windverweerde kennisgewingbord, VOLSMOORD-Museum en ‘n Erfenisstigtingterrein, net om die skandvlek aan te wys wat veronderstel is om die konsentrasiekampkerkhof te wees. Verweerde en vervalle heldegrafte.
 7. Die struktuur, wat gebou is met goeie bedoelings om die Volksmoord-museum te wees ,is besig om ‘n bouval te word en ‘n slaapplek vir vlermuise. Die terrein daar rondom, is gras-oorgroei en khakibos bedek. Waar veronderstel is om openbare toilette te wees, is net verval en gebreekte toiletbakke sonder water. Jare se stof bedek die vloere. Geen water nie, nie eers drinkwater nie. Is dit ons erfenis?
 8. Dit is ons vaste voorneme om hierdie aangeleentheid op te neem tot by die hoogste gesag en die sogenaamde kurators tot orde te roep.
 9. As ons dit egter vir mekaar gesê het, dan moet ons dit ook vir mekaar sê: Ons Boererfenis is ons Boerevolk se veantwoordelikheid. Waarom skram ons so weg om ons verantwoordelikheid te aanvaar? Waarom laat ons die verweer en die verval toe? Waarom laat ons toe dat van ons erfenis varkhokke gemaak word? As ons so wil aangaan, verdien ons om van die aardbodem weggevee te word en in die vergetelheid te verdwyn!
 10. As ons ons vaders en moeders en ons afkoms eer dan sal ons land nie so lyk nie!
 11. Ek sal gedurende hierdie week foto’s plaas om my saak te bewys! Dit gaan noodsaaklik wees om ‘n Balmoral-komitee in die lewe te roep om ons Boerevolk se verantwoordelikheid by Balmoral te aanvaar. As dit so by Balmoral lyk, wil ek  ek nie weet hoe lyk dit by die ander kampe nie!

Piet Rudolph: Sameroeper: Boere-Republikeine

Enjoyed this post? Share it!