Binnekort sal ons eerder steenkool en platinum eet in plaas van mielies en aartappels.

Dit is mnr. Dricus Botha, streekverteenwoordiger van TLU SA se Noordstreek, nadat die nuwe voorgestelde watertariewe vir Limpopo aangekondig is.

Daarvolgens sal die verhoging vir water wat gebruik word vir huishoudelike en industriële doeleindes, wat myne insluit 0% wees. Besproeiing se tariewe sal met 4,6 % verhoog wat, wat ‘n groot invloed op landbou sal hê en waarskynlik produksie sal verlaag omdat insetkoste daarmee verder verhoog word.

Bosbou se tariewe sal met 50% verhoog word in terme van die voorstelle.

TLU SA is besig om inligting te versamel ten einde beswaar teen die tariewe in te dien. Alhoewel daar na nasionale konsultasie in Augustus sal plaasvind, sal TLU SA dit nie gaan bywoon nie aangesien hulle reeds ‘n onafgehandelde dispuut het met Waterwese.

“Hier vind in elk geval gewoonlik baie min konsultasie plaas, die vergadering neem eerder die vorm aan van voorleggings deur die departement en dan die voorgestelde verhoging vir die volgende jaar. Daar is tyd vir vrae en antwoorde. Vrae is daar baie, maar antwoorde is stereotiep en niks werd nie,” sê mnr. Botha.


Enjoyed this post? Share it!