Boere het na die Kongo toe gegaan om te boer, hulle is wel gewaarsku

Volgens AgriSA ondervind die Suid-Afrikaanse boere wat in 2011 oorreed was om in die Republiek van die Kongo te gaan boer meer probleme as wat voorsien was. Minder as ‘n derde van die boere oorleef nog. Dr. Theo de Jager, AgriSA se adjunk president, was ten nouste by die projek om boere van Suid-Afrika in die Kongo te vestig betrokke.

‘n Persoon, wat eerste-hand se ervaring gehad het met die vestiging van boere in die gebied, Johan van der Westhuyzen, het in 2011 gewaarsku dat dit ‘n te riskante onderneming is wat min boere kan bekostig en dat persone wat hulle kapitaal daarmee sou waag groot skade sou ly. Hy het van dure ondervinding gepraat met die vorige vestiging van boere vanuit Suid-Afrika wat om verskeie redes misluk het. Op daardie stadium was die grootste terugslag ‘n burgeroorlog waartydens die boere met groot moeite terug geneem was na Suid-Afrika. Daar was egter ook verskeie ongunstige ekonomiese faktore.

Johan Van der Westhuyzen het aan die begin van die AgriSA projek daarop gewys dat die projek min kans het om suksesvol te wees. Hy het op verskeie ongunstige faktore gewys. Die faktore was onder andere dat die Kongo twee abnormale hoë reënseisoene per jaar het waartydens die landerye onbegaanbaar is.

Tussen die twee seisoene is daar drie maande waar daar geen reënval is nie.

Hy het ook daarop gewys dat verdere probleme onvoldoende infrastruktuur, in terme van vervoer en die voorsiening van instandhouding, dienste en finansiering insluit. Daar is ook ‘n kommunikasie probleem deurdat die landstaal Frans is. Die gebied gaan ook gebuk onder tropiese siektes soos malaria, geelkoors en tsetsevlieë. Die hoë humiditeit (80%+) belemmer ook die berging van mielies wat binne enkele dae bederf tensy daar spesiale bergingsfasiliteite ten duurste voorsien sou word. AgriSA het met die loodsing van hulle projek daarop gewys dat die vorige projek misluk het omdat die persone daarby betrokke nie die ondersteuning van georganiseerde landbou gehad het nie en te kenne gegee dat hulle projek wel daardie ondersteuning sou gee.

Volgens die inligting wat die afgelope week deur AgriSA vrygestel is bleik dit dat die waarskuwings bewaarheid is. Die mielie-oes wat deur Theo de Jager, AgriSA se adjunk president, vir 2012 voorspel was het slegs ‘n kwart van die opbrengs gelewer. Boere ondervind finansiële tekorte en byna twee-derdes van die boere kan nie met hulle boerdery voortgaan nie en het nie eens geld om na Suid-Afrika terug te keer nie.

De Jager wat as landboukenner bekend wil wees, beskik oor ʼn BA graad in Politieke Wetenskap, BA (Hons) Filosofie en doktorsgraad Filosophy “Black Consciousness”.


Enjoyed this post? Share it!