Chaos teen Orde, Die Reus teen ANC, maar dit is die Volke wat moet betaal en ly.


Vanaand kyk ons na dinge en ontledings wat mens nie gewoonlik in die normale nuus sien nie en dalk stof tot nadenke kan wees.

Ek wil net byvoeg dat die artikels gebruik in die programme nie noodwendig die siening van SAUK Nuus Radio is nie

Artikel 1

 “Onttrekking uit Internasionale Strafhof is tree dieper in moeras van menseregteskendings en onaanspreeklikheid”

AfriForum beskou die besluit van die ANC die afgelope naweek dat Suid-Afrika uit die Internasionale Strafhof moet onttrek, as ʼn verdere tree van die regerende party dieper terug in ʼn moeras waar menseregte en aanspreeklikheid nie geld nie.

Volgens Alana Bailey, adjunk uitvoerende hoof van AfriForum gemoeid met internasionale skakeling, is die aankondiging nie ʼn verrassing nie. Reeds in Junie vanjaar het die party genoem dat dit moontlik aan die parlement opdrag sal gee om te onttrek. Dit het gevolg op hulp wat verleen is aan pres. Omar al-Basjir van Soedan om landuit te vlug in weerwil van ’n lasbrief vir sy inhegtenisneming wat deur die hof uitgereik is.

Die ANC volg tans konsekwent stappe om nasionale en internasionale aanspreeklikheid te vermy en weg te beweeg van ʼn kultuur van die beskerming van menseregte. Binnelands is daar die minagting waarmee onder andere die Openbare Beskermer se bevindings behandel word en grondwetlike waghondinstellings deur wanbestuur, korrupsie en kaderontplooiing lamgelê word. Gebeure op internasionale vlak weerspieël dieselfde tendens – so het AfriForum reeds kommer uitgespreek oor die toenemende wanfunksionering van die Afrika-portuuroorsigmeganisme (APOM / African Peer Review Mechanism). Verder is die SAOG-tribunaal, ʼn Suider-Afrikaanse streekshof wat onder meer aan Zimbabwiese boere die geleentheid gebied het om klagtes teen pres. Robert Mugabe se grondgrypproses te lê, ontbind, sonder teenkanting van die Suid-Afrikaanse regering.

Bailey noem dat die onttrekking uit die Internasionale Strafhof ook beteken dat die staat moet onttrek aan die Statuut van Rome waardeur die hof tot stand gekom het. Die statuut identifiseer vier kategorieë internasionale misdade wat deur die hof vervolg mag word, naamlik volksmoord, misdade teen die mensdom, oorlogsmisdade en misdade van aggressie. Dit is reeds met die ontstaan daarvan in 1998 deur Suid-Afrika onderteken en in 2000 geratifiseer.

“Afgesien daarvan dat die onttrekking ʼn gekompliseerde proses behels, stuur dit dus ʼn kragtige boodskap aan die nasionale en internasionale gemeenskap dat Suid-Afrika maatreëls om menseregte te beskerm, minag.”

Verder is Bailey van mening dat die stap verrykende gevolge kan inhou vir die land.

“Buitelandse beleggers word reeds afgeskrik deur wetgewing wat onder meer hulle eienaarskap van eiendom en besighede in Suid-Afrika sal beperk. Die wegbeweeg van ʼn kultuur van internasionale aanspreeklikheid en menseregte gaan hulle net meer oortuig om beleggingsopsies in ander lande te ondersoek. Die huidige anti-VSA en Westerse uitsprake van die ANC skep onnodig spanning met handelsvennote wat ook verder deur hierdie stap aangewakker sal word. Standpunte van die regering in die VN se Veiligheidsraad, die beskerming van menseregteskenders soos Al-Basjir en Mugabe, asook bogenoemde optrede maak toenemend van Suid-Afrika ʼn land wat as vyand van menseregte beskou word.”

AfriForum sal alle moontlike stappe neem om nasionale en internasionale steun teen die onttrekking uit die Internasionale Strafhof te werf.

AfriForum: Wêreldwyd

Artikel 2

Een van die besluite wat die ANC geneem het by hul Nasionale Hoofraadsvergadering is om Suid Afrika te onttrek vanuit die Internasionale Strafhof. Die Internasionale Strafhof wat vanaf Den Haag, Nederland sake teen menseregteskendings en veral volksmoord hanteer, dien tans as die waghond oor menseregte-vergrype en volksmoorde. Bedanking van lidlande by hierdie Hof sal tot gevolg hê dat beskuldigdes nie deur sulke lande uitgelewer sal word nie.

Dit spreek boekdele van ‘n regering as jy jouself posisioneer om nie vervolgbaar te wees vir ‘n spesifieke misdaad en vanaf ‘n spesifieke regsgesag nie. Hierdie skuif deur die ANC behoort ernstige vraagtekens te laat ontstaan oor wat hulle te wagte is vir die toekoms, en hoekom daar moontlik vrae gevra kan word met betrekking tot senior ANC rolspelers by ‘n komende volksmoord of menseslagting.

Gaan lees gerus ons reeks “Beplande Rewolusie.” Interessant genoeg, is een van die besluite by dieselfde vergadering die jaar om die 50% oordrag van plaaseienaarskap na werkers nou te begin implementeer. Hierdie stap het ons reeds in die bogenoemde reeks bespreek en uitgewys hoe dit ‘n bydraende faktor tot ‘n beplande rewolusie kan wees. Min mense sien deesdae nog nie die prentjie nie.

Suidlanders

 

Artikel 3

Ons leef in ‘n eienaardige samelewing. ‘n Oorweldigende groot massa mense word totaal beheer deur ‘n baie klein groepie elite leiers. Die politiese arena in Suid Afrika byvoorbeeld spreek boekdele van hierdie toestand. Byna ‘n miljoen ANC stemgeregtigdes bepaal die leierskap, die rigting en die regeringswyse van ‘n land. ‘n Stelsel waar die mees oningeligde massa die rigting aangee. In totale afhanklikheid kyk ons dan na daardie klein groepie leiers, kundiges en pasaangeërs op en glo alles wat hul ons sê.

In hierdie skrywe fokus ons ‘n bietjie op die waarheid, sukses en akkuraatheid van vooruitskattings en projeksies wat deur die elite aan die groot massa deurgegee word. Wanneer sogenaamde kenners, politici en leiersfigure vir ons vertel wat in ons toekoms lê, hoeveel indien enige kan ons glo?

Nassim Nicholas Taleb skryf in sy boek “Antifragile – Things That Gain From Disorder” dat daar een ding in die algemeen is wat hedendaagse analiste, ekonome en akademici oor die algmeen in gemeen het met hul toekomsvisies: hulle is almal ewe ver verkeerd – altyd! Dit is letterlik byna sonder uitsondering die geval. Ons liberale sosiale ingenieurs en politiese slimkoppe sit daagliks in glansryke ateljees en lewer hulle “expert” toekomsvisies met ‘n druppende arrogansie. Die volkere luister en slaan ag en jaar na jaar verloop sake net mooitjies die teenoorgestelde kant toe.

Asof dit na jare se leuens ‘n greintjie van agterdog by die populasie sal wek, maar helaas – jaar na jaar hang ons aan hul lippe en eerbiedig hul vals projeksies met profetiese eerbiedigheid. Die ekonoom, John Kenneth Galbraith, stel dit mooi: “Economic forecasting only exist to make astrology look respectable, even with a robust DSGE (and other types) of models that Macro Economists have developed. Unpredictable shocks and unaccounted for frictions can put a large gap between predictions and reality.”

xrsa1

Artikel 4

Met die aanloop tot die ’94 oorname, het die NP regering verskeie beloftes gemaak. Ons het dit al vantevore genoem, maar kom ons plaas dit weer ter herbevestiging. Die vooruitskatting wat volgens die ingenieurs van die huidige bestel aan ons voorgehou is, was as volg:

 • Hulle het voorspel dat ons vandag ‘n veilige toekoms vir ons kinders sal hê.
 • ‘n Vreedsame naasbestaan en gelykwaardige geleenthede.
 • Ordentlike hervorming en redelikheid.
 • Die beskerming van groepsbelang deur eie besluitneming.
 • Die bevordering van gemeenskaplike belange deur samewerking.
 • Sterk en doelgerigte leierskap.
 • ‘n Eendragtige en weerbare Suid Afrika.
 • Ekonomiese, politieke en maatskaplike stabiliteit.
 • Die handhawing van ordelike regering en standaarde.
 • Veiligheid, vryheid en voorspoed deur geregtigheid.

Dit is wat die politici, akademici, kenners, slimkoppe vir ons belowe het 25 jaar gelede. Hulle was nie net onakkuraat nie, hulle was totaal en al verkeerd.

Aan die anderkant in dieselfde tyd het die behoudende gemeenskap, ten spyte van hierdie slim geleerdes se propaganda en politieke spel, self begin uitwerk hoe die toekoms daarna uitsien indien ons die leisels aan ‘n kommunistiese en ongelowige gemeenskap sou oorhandig.

Teenstrydig met wat hulle ons wysgemaak het, het die behoudende gemeenskap gevoel dat die volgende toestande uiteindelik gaan heers:

 1. SA gaan net nog ‘n wanbestuurde Afrika staat word.
 2. Die hele spektrum van dienslewering gaan in duie stort.
 3. Die staatskas gaan geplunder word.
 4. Wit Suid-Afrikaners gaan orals verdruk en uitgedruk word.
 5. Wit Suid-Afrikaners gaan ontwapen word.
 6. Misdaad gaan die hoogte inskiet.
 7. Die ANC gaan net vir sy kaders sorg.
 8. Die Afrikaner kultuur gaan vernietig word.
 9. Persvryheid gaan ingeperk word.

Hierdie vooruitsigte wat die behoudende gemeenskap in 1992 (23 jaar gelede) gehad het, kon weereens geformuleer word deur net die teenoorgestelde van liberale beloftes te glo. Dit is so akkuraat dat dit lyk of dit vandag geskryf is.

Ons plaas ons lewens in die hande van ‘n skeepskaptein met die swakste moontlike “track record” ooit. Ons glo dag na dag die mense wat elke dag net meer verkeerd is, en aanhou om meer leuens op te dis. – Suidlanders

Ja stemmers

Artikel 5

Daar is ‘n paar noemenswaardige verskille tussen grootskaalse opstand teen ‘n regeringsbestel en ‘n oorlog. Die grootste verskil en die een wat ons hier gaan bespreek is die teenwoordigheid/afwesigheid van orde. Die betekenis van die woord ‘orde’ strek dalk wyd, maar wanneer dit by mense kom behels dit bevelstrukture, beplanning, koördinering en gesag.

Die duidelikste verskil tussen ‘n oorlog en grootskaalse gewelddadige verset is dat ‘n oorlog gevoer word met behulp van ‘n bevelstruktuur. Elkeen het ‘n vaste werk, elkeen kry ‘n opdrag en elkeen rapporteer aan iemand.

Grootskaalse verset is eenvoudig ‘n klomp ongelukkige mense wat gedryf word deur frustrasie. So ‘n situasie kom voor in die algemene diensleweringsprotesaksies wat ons elke dag sien. Elke ou vir homself, breek wat hy kan en plunder wat hy kan.

Iewers tussen hierdie twee toestande kry ons ‘n rewolusie – minder georganiseerd as ‘n oorlog, hoogs onvoorspelbaar, maar doelwit-gedrewe. Wat belangrik is om hier te merk is dat oorloë, veral interne gewapende konflikte gewoonlik begin met ‘n paar ongelukkige mense. Die stappe is gewoonlik lydelike verset, protesaksies, gewelddadige protes, georganiseerde grootskaalse verset, rewolusie en dan burgeroorlog.

Al hierdie stappe het ‘n duidelike toename in orde. Dit beteken dat daar vir elke oorgang na die volgende stap ‘n mate van organisering, koördinering en implementering van gesagstrukture voorkom.

Dit is dus baie belangrik om sensitief te wees vir wanneer daar ‘n skielike vlak van organisasie en beheer geimplementeer word in so ‘n groeiproses. Dit is ewe belangrik om te merk dat daar sopas ‘n enorme sprong in hierdie vlak van organisering en strukture plaasgevind het.

Gister het ‘n nuwe koalisie wat onlangs gestig is sy eerste groot optogte landswyd gehou. Dit is die Unite Against Corruption Coalition, bestaande uit meer as 200 organisasies en instellings, waaronder Unies, Politieke partye, Kerkgroepe en ander siviele organisasies.

Die hele aksie word tans nog baie anti-rewolusionêr verkoop. Soos hulle dit stel is hierdie grootskaalse en nasionale verset nie teen die ANC nie, maar teen die korrupsie in die ANC. Ons sal sien hoe lank hul nog so gematig gaan bly.

Dit is ook duidelik dat die ANC senuweeagtig oor hierdie nuwe vlak van georganiseerde regeringsverset is. Die ANC self is nie ‘n ondersteuner van hierdie aksie nie, so ook nie sy COSATU alliansie nie. Hulle het selfs d.m.v die Nasionale Ekonomiese Ontwikkeling en Arbeidsraad voorkom dat NUMSA goedkeuring kry om aan die protesaksie deel te neem.

Vir nou kan die ANC op amptelike vlak nie anders as om enige massa protes teen korrupsie te verwelkom nie. Hulle weet alte goed dat die groot meerderheid deelnemers op grondvlak die arm swart massa is. Dit het Julius Malema tydens gister se protes duidelik gemaak en voorspel dat die ANC teen 2019 nie meer in die Parlement sal wees nie, maar by die huis.

Hierdie nuwe koalisie van honderde instellings wat saamkom om teen ‘n korrupte regering op te staan, is die nuwe gom wat momentum, strukture, organisasie en vermoë tot die massas kan bydra en het die potensiaal om die grootskaalse protes en verset teen die regering na ‘n nuwe hoogte te lei.

Hou veral dop as hierdie koalisie in die toekoms meer radikale en militante uitsprake begin uiter.

Artikel 6

Die Reus Bevestig

Daar word genome dat “Die Reus” in beplanning is om as tussentydse regering op te staan sodra onstabiliteit toeneem.

Hierdie koalisie van Afrikanderbond-beheerde organisasies het hulself twee weke na ons openbaarmaking van hul planne op ons webwerf, bekend gestel deur hulself as ‘n reus uit te druk in die breëstroom media

Enkele weke later het die regering dieselfde openbaarmaking gedoen en hulle “Enemies of Transformation” genoem.

Daardie wit geldmag of soos hulle bekend staan onder swart geledere, White Monopoly Capital, hou ‘n enorme bedreiging vir die voortbestaan van die ANC regering in. Die grootste gevaar is egter dat hulle reeds VN bande het wat sal toesien dat hulle as tussentydse regering erken word sodra grootskaalse geweld of destabilisering van Suid Afrika plaasvind.

Dit is interessant om te merk dat Oom Nicolaas hulle sien opstaan en na geweld uitbreek, hulle as tussentydse regering – of soos hy dit noem, die Doringbos regering, vanuit die Kaap sien regeer. Die verskillende magte wat betrokke is by die oprigting van hierdie Doringbos regering is reeds nou hard aan die werk om hulself te posisioneer.

Die Wes-Kaap se DA regering is die enigste in SA wat honderde miljoene aan voorbereiding spandeer het, waaronder R200 miljoen aan kragopwekkers om die Wes-Kaap se regeringstrukture van kontinuiteit te voorsien tydens infrastruktuur ineenstorting.  Ons weet dat die DA sterk bande met die Doringbos snoer.

Hierdie oprigting van mag is reeds deur die ANC geïdentifiseer. Een van die mees blatante leidrade dat hulle daarvan bewus is, is laas week se uitsprake deur Tina Joemat-Pettersson. Volgens haar is die ‘White monopoly capital rassiste’ besig om hulself in ‘n tweede Orania in die Wes-Kaap te setel. Sy is heeltemal reg.

‘n Verdere en selfs meer skokkende openbaarmaking kom vanoggend in die Broederbond beheerde Naspers media voor. Die reus, en in hierdie geval by name van Solidariteit, Afriforum en ‘n aantal koalisie organisasies, het vandag bekend gemaak dat hulle R3.5 miljard gaan spandeer om nou te begin om ‘n parallelle regering op te rig. Uitsprake soos hierdie is ongekend in ‘n demokratiese bestel Die oorweldigende mag van hierdie White monolopy capital reus is so intimiderend dat selfs die ANC nie anders kan as om sonder optrede te staan en toekyk nie. Hierdie is ‘n aankondiging van ‘n geldmag gedrewe staatsgreep. Die blote voorkoms van die oprigting van ‘n regering binne ‘n regering, en dit nog boonop deur ‘n blanke geldmag, behoort daadwerklike optrede deur die inligtingsdienste en polisie te regverdig.

Ons weet dat die magtige Misdaad Intelligensie hulself so geposisioneer het dat hulle tans as uitvoerende mag van die geldmag reus funksioneer. Hulle posisie het hulle ontvang deur ‘n 20 jaar lange skrikbewind aan die ANC voor te lê van ‘n regse gevaar bedreiging.

Die oprigting van die Doringbos regering is sopas aangekondig. Die grootste en enigste gevaar vir hierdie tussentydse regering, is die behoudende boer-bevolking. Die konserwatiewe gemeenskap wat hom reeds jare lank verset teen die geldgedrewe Afrikanerbond-beheerde geldmag. Dieselfde mag wat SA in die eerste plek aan die ANC oorhandig het. – Suidlanders

 

Artikel 7

‘n Paar intressante feite oor die Black Management Forum (BMF) met julle deel.

 

 1. Die BMF is in 1977 gestig.
 2. Hulle het omtrent dieselfde tyd wat die NP en Kerke (Broederbond) met die ANC begin onderhandel het ook met die ANC begin onderhandel. Voor dit was hulle hand om die blaas met die regering en suksesvol in Suid Afrika, die land waar hulle “verdruk” is.
 3. Groot BEE vennote soos Cyril Ramaphosa en Tokyo Sexwale was almal lede van die BMF.

Met bogenoemde feite in gedagte, kan ons ook let op die volgende:

“Om te wag dat die staat die land skep waarin almal wil leef, gaan nie gebeur nie. Om dit self te skep is die regte benadering. Dit is die beste ding wat kan gebeur omdat dit ander bewegings soos die Black Management Forum kan inspireer om dieselfde in ander gemeenskappe te doen.” sê Cronjé. van die SAIRV (Suid Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge).

Hierdie is ‘n uittreksel uit die die onlangse berig oor Solidariteit se “Plan B” op Netwerk 24 (http://www.netwerk24.com/nuus/2015-10-04-ons-plan-b-vir-sa)

Baie onheilspellende berig in sy geheel, goed om te lees en het weer die fokus op die BMF geplaas. Waar die Reus gaan, daar gaan die BMF – nog altyd, onder andere met hul onderhandelinge met die ANC. Al die Reus se groot BEE vennote kom ook nog altyd uit die BMF uit.

Die BMF is die Reus se swart deel wat hy kan beheer, sy swart tuinwerkertjie.

Nou dat die Reus die ANC so kritiseer kan ons verwag dat die BMF ook binnekort die ANC sal aanspreek en kritiseer. Die ANC het reeds kritiese uitsprake teen die BMF begin maak . Die BMF sal dalk selfs die EFF begin ondersteun, as die Reus gaan baat vind by ver-linkse destabilisasie (wat hulle wel doen).

The Black Management Forum (BMF) must come out of the “closet” and engage with the ruling party on the second phase of economic transformation in South Africa, ANC secretary-general Gwede Mantashe said yesterday.

Mantashe said it was surprising for the BMF to stand on the sidelines and still expect a radical transformation in matters relating to employment equity and developing black industrialists.

“Black professional are now complaining more than they could contribute in economic transformation. Engage with us to deal with some of these challenges,” he told the BMF annual conference in Johannesburg yesterday.

http://www.thenewage.co.za/139390-1007-53-BMF_must_engage_ANC

Die lede van die BMF is natuurlik die beste opgeleide, slimste en rykste van die swart elite. Hulle is ook goed binne die ANC geposisioneer om die ANC van binne te manipuleer. (Jacob Zuma het nie BMF bande nie).

Elke een van die BMF se presidente sover ons kan sien was BEE vennote of grootkoppe in verskeie van die Reus geaffilieerde organisasies, onder andere:

 • Old Mutual
 • Tiger Brands
 • Universiteit van Pretoria
 • Suid Afrikaanse Brouerye
 • Anglo-American
 • Shell (Huidige BMF president wat so graag die ANC wou omkoop om die Skaliegas te kon ontgin tot en met die olieprys geval het)

Ek glo ons kan dus verwag dat die BMF met die tyd van die Doringbos, wanneer die ou groot Doringbos manne meer duidelik na voorskyn sal kom, ook sal kom om die Reus te ondersteun, of gebruik sal word om ondersteuning te wek.

Dan ter laaste bevestiging:

 Dit blyk duidelik dat die BMF ‘n histories Reus-opgerigte filiaal is waardeur die Reus sy invloed in die swart elite kon behou, en in die toekoms kan gebruik om ‘n nie-rassige ondertoon aan die Doringbos regering gee.  Hierdie swart tuinwerkertjie van die Reus dui op hoe fyn hul planne uitgewerk is.- Suidlanders

 

Artikel 9

Gekoördineerd Optogte

Dit is interessant hoe gekoördineerd onluste, optogte en stakings in Suid Afrika voorkom. Met sekere protesaksies word strate of paaie vroegoggend toegemaak met klippe en brandende bande en wanneer die straat of pad suksesvol onbegaanbaar gemaak is, gaan hulle huis toe, meestal sonder om ‘n rede vir die protes te gee.

Die grootskaalse staking wat deur Cosatu gereël is op 7 Okt 2015 is goed beplan en goed uitgevoer. Dit het oor al nege provinsies gestrek en daar was stakings tot in klein Karoo dorpies.

Die media het daaroor berig, maar slegs gefokus op die stakings in groot stede. Een nuusagentskap het berig oor die staking in Bloemfontein en die ander het genoem dat dit in Kaapstad aan die gang is en watter paaie geaffekteer is. Die ander nuusagentskap het slegs oor Johannesburg berig. Hier en daar het hulle genoem dat dit landswyd is. Maar geen nuusagentskap het die omvang van die staking genoem in hul berigte nie.

Suidlanders

Artikel 10

Uiteensetting van Cosatu se staking op 7 Oktober:

 1. 1 Optog in Gauteng, Johannesburg Sentraal.
 2. 7 Optogte in die Vrystaat met die grootste in Bloemfontein. Die ander optogte was in Botshabelo, Welkom, Kroonstad, QwaQwa, Bethlehem, Sasolburg, Ficksburg en Botshabelo.
 3. 4 Optogte in die Oos-Kaap. Queenstown, Umtata, Port-Elizabeth en Oos-London.
 4. 1 Optog in Pietersburg.
 5. 5 Optogte vir die Noorkaap met die grootste optog in Kimberley en die res in Upington, Sprinbok, Khartum en De Aar.
 6. 1 Optog in Rustenburg in die Noord-Wes.
 7. 6 Optogte in die Wes-Kaap, die grootste optog in Kaapstad en die res in Vredendal, Worcester, Pietburg, Matsikane and Saldanha Bay.
 8. 7 Optogte in KZN, met die grootste in Durban en die res in Manguzi, Kokstad, Newscastle/Dundee, Dumbe, Phongola en Mzimkhulu.
 9. 2 Optogte in Mpumalanga, in Witbank en Nelspruit.

Bogenoemde optogte het almal om 09h00 begin. Elke provinsie, asook elke optog het kontakpersone. Dit spreek van uitstekende koördineringsvermoë.

Redes vir die optogte was baie en het verskil van provinsies en dorpe. Dit het gewissel vanaf Dienslewering, E-tol stelsel, Behuising, Rassisme, Eksklusiewe Ekonomie, korrupsie ens.

Almal goeie verskonings om te protesteer – maar die ware rede blyk eerder te wees die toets van hulle vermoë, hoe hulle die land tot stilstand kan dwing, hoe hul mag het om soveel mense se deelname te kry. Dit spreek van ‘n effektiewe bevelstruktuur onder die rewolusionêres. Een wat op redelike kort kennisgewing ‘n groot groep mense oor ‘n wye area tot aksie kan roep.

Interessant genoeg was protesaksies en insidente relatief stil in die voorafgaande 4 dae voor die gekoördineerde optog. Waar daar op ‘n Maandag gewoonlik tussen 6 tot 11 insidente landswyd uitgestuur word, was daar op Maandag 5 Oktober net een klein insident gewees. Dit is asof hulle te besig was met die reëlings vir die groot optog. Dit blyk duidelik dat daar ‘n ingewikkelde en effektiewe bevelstruktuur agter hierdie rewolusionêres sit – en hulle is heel bewus van hul vermoë.

Suidlanders

Artikel 11

Profesie In Wording?

 

Joburg total blackout will be sabotage – City Power http://www.fin24.com/Economy/Eskom/Joburg-total-blackout-will-be-sabotage-City-Power-20151009

Cape Town – A union’s threat of causing a “total blackout” in the greater Johannesburg area this month would be an act of sabotage, City Power said on Thursday.

The South African Municipal Workers’ Union (Samwu) told the City of Johannesburg’s power utility that it would go on a full-blown strike on Monday October 19, resulting in “a total blackout of Johannesburg and all its suburbs”.

City Power said in a statement that Samwu’s threats of a total blackout “constitute an act of sabotage against the City of Johannesburg and its residents”.

It wouldn’t be the first time employees have brought darkness to the economic hub of South Africa.

Johanna Brandt se visioen amper 100 jaar gelede:

Die stakings is so groot dat die hele land lamgelê word. Terwyl hierdie staking aan die gang is, organiseer die swartes in die geheim en kom in een nag bymekaar in Johannesburg. Dan gebeur dit vinnig en onverwags – hulle sny die kragverbindings binne en rondom die stad af.

Hierna, sien sy, vaar hulle die blanke gebiede in en vermoor ons mense voor die voet. Duisende en duisende gaan sterf in daardie ‘Egiptiese nag’ wat oor die Blankes in Johannesburg gaan toesak.

“Toe ek in die visioen die talle verminkte lyke rondom my sien lê, het ek geskok en hardop uitgeroep: ‘Dit kan tog nie wees nie, want daar is nie so baie mense in Johannesburg nie!’”

Vanweë die verskrikking van hierdie gesig het Johanna Brandt in een enkele nag heeltemal grys geword.

Tyd sal wys of hierdie profesie van Johanna Brandt in vervulling gaan kom. Wat egter belangrik is, is dat die gedagte nou geplant is by die rewolusionêre. Hierdie gedagte van om krag in en om Johannesburg te saboteer kan nou in die toekoms ingeoefen word. Swak punte kan geidentifiseer word, en net soos met alle ander oefeninge, kan die rewolusionêr homself gereed kry om so ‘n sabotasie aksie uit te voer.

Kom ons kyk hoe hulle hierdie krag-sabotasie inoefen en ontwikkel in die toekoms

 

“n Bietjie stof tot nadenke oordeel self

Enjoyed this post? Share it!