Dalende matriek slaagsyfer is goeie nuus vir ANC

Angie

Slegs 70,7% van matriekleerlinge kon die 2015-eksamen slaag, (teenoor 75,8% in 2014, en 78,2% in 2013)

Die slaagsyfer is die tweedelaagste in 5 jaar, maar Angie Motshekga het die regime se tevredenheid met die resultaat uitgespreek.

Hierdie positiewe sentiment is deur vele woordvoerders beaam, onder andere FEDSAS, wat by monde van Uitvoerende hoof Paul Colditz meen dat ´n groter deurvloeikoers ´n aanduiding van sukses is.

Te midde van die kunsmatige euforie, is daar bloot sydelings verwys na die toenemende opwaartse aanpassing van resultate en die praktyk van leerders wat na twee druipslae in graad 11 bloot na matriek “bevorder” word.

Daar is ook ´n oorverdowerende stilswye oor die dalende standaard en gevolglike noodsaak van geletterdheidsprogramme op tersiêre vlak – om meer funksioneel ongeletterde skoliere te laat slaag is nie die antwoord nie.

Só meen ´n onafhanklike ontleder. 

Hy merk voorts op dat gerapporteerde syfers vreemd opval – volgens die minister se toespraak het 455,825 kandidate geslaag –  uit ´n gerapporteerde 799,306 wat die eksamen afgelê het –  wat ietwat laer as 70,7%. 

Is dit ´n voorbeeld van die ANC se wiskunde-standaard of van vaardige manipulering van statistieke? – Vryburger

Enjoyed this post? Share it!