Departement van onderwys in Limpopo begroot R50 000 vir oprigting van 1 toilet by skole