Die Gupta’s maak weer golwe en is nou betrokke in die Vrystaatse landboudepartement

Die Vrystaatse departement van landbou is deurspek met finansiële ongerymdhede en die versuim van die departement om sy 2015/16 jaarverslag ter tafel te lê, wys dat die bewering rakende die befondsing van die Gupta-troue deur middel van die Vrede-suiwelprojek heelmoontlik waar is, sê Wouter Wessels, VF Plus-LPW in die Vrystaatse Wetgewer en lid van die Wetgewer se Openbare Rekeninge en Finansieskomitee.

“As gevolg van die wanbestuur, gebrek aan rekordhouding en behoorlike finansiële kontroles kan die departement hoegenaamd nie met sekerheid sê wat met openbare fondse aangekoop is nie. Plase en implemente kan na alle waarskynlikheid aan die Guptas behoort of deur hul verkoop word, sonder dat ons dit weet,” sê Wessels.

Die departement het saam met die Ouditeur-Generaal (OG) voor die komitee verskyn. Die departement is gekruisig oor sy versuim om sy jaarverslag vir die 2015/16 boekjaar, wat reeds in 2016 ter tafel gelê moes word voor te lê. Die verslag is steeds nie deur die departement ter tafel gelê nie, omdat hy ʼn dispuut met die OG verklaar het en weier om die dispuut te laat vaar. Die OG het egter die verslag gepubliseer, soos deur die OG-Wet bepaal word.

Die VF Plus dring daarop aan dat die departement die dispuut moet laat vaar, sy jaarverslag ter tafel lê en alle besonderhede van oorbetalings aan implementeringsagente ten volle ontbloot en daarvoor rekenskap gee.

Die kern van die dispuut handel oor die oorbetaling van openbare fondse aan implementeringsagente, soos Estina (Edms) Bpk, ʼn maatskappy met Gupta-bande, sonder dat die nodige verantwoordbaarheid vereis of afgedwing word. Uitgawes met betrekking tot ontwikkelingsprojekte, soos die Vrede-suiwelprojek, word deur die departement as “oordragte” geklassifiseer en dus word bates en goedere deur die agente wat ten opsigte van die betrokke projekte aangekoop is nie in die finansiële state aangedui nie.

“Die departement weier om die dispuut te laat vaar en die verslag ter tafel te lê, omdat hulle nie kan insien dat openbare fondse nie sommer net weggegee kan word nie. Dit is presies hoe die Vrede-suiwelprojek vir ʼn Gupta-troue betaal het en is waarskynlik nie die enigste van sy aard nie,” aldus Wessels

Volgens Wessels is die OG se bevindinge luidens die verslag “skokkend en uiters kommerwekkend om die minste te sê.”

Voorts is daar ook gedurende die 2015/16 boekjaar ongeveer R661 miljoen onreëlmatige uitgawes aangegaan en het die departement se ouditmening vanaf 2014/15 se ongekwalifiseerde mening na ʼn ongunstige (adverse) ouditmening in die 2015/16 boekjaar versleg. Dit beteken dat die OG bevind het dat die departement van landbou se finansiële inligting wanvoorgestel en ʼn onakkurate weerspieëling van die werklikheid is.

“Die ANC-regering behoort hom te skaam vir die skandelike en ooglopende wyse waarop sy eie kaders hulle korrupsiekloue in een van die belangrikste sektore van die land ingeslaan het.

“Die Vrystaatse departement van landbou gaan gebuk onder growwe wanbestuur en blatante vergrype terwyl dit veronderstel is om landbou in die provinsie te stimuleer en ondersteun. Hierdie misdrywe kan nie langer geduld word nie,” het Wessels gesê.


Enjoyed this post? Share it!