Die Lot van blankes in Afrika, insluitend Suid-Afrika