Die Waarheids-en – Versoeningskommissie was ‘n vermorsing van tyd en geld!!