Eers voer hulle Kubaanse dokters in nou stuur hulle studente na Rusland