Ekonomie beïnvloed grondpryse

droogte mieliesGedurende die afgelope jaar, het die prys van landbougrond gedaal, en is die verwagting dat dit nog verder gaan daal in 2016 weens die swak ekonomiese groei in die land, en die uiters swak vertoning van die Rand.

Die swak groei van die ekonomie wat onder 1% was in die derde kwartaal van verlede jaar, is die voorloper tot verdere insinkings, se ’n landbou ekonoom van Pretoria.

Benewens die vermindering in werksgeleenthede wat daardeur veroorsaak is, het koopkrag verswak, wat produkte se pryse nadelig beïnvloed het op die plaaslike mark, maar is ondervang weens die uitvoermark wat deur boere gebruik is om verliese te herwin.

Dit het tot gevolg gehad dat baie produkte se binnelandse aanvraag groter was as die aanbod, en derhalwe het die produsenteprys gestyg.

Die landbougrond het egter redelik stabiel gebly, maar dit blyk dat die prys vanjaar ’n aansienlike daling kan ondergaan weens die swakker aanvraag as gvolg van die geweldige droogte wat ondervind word.

Die swak Rand, wat al verby R16 teenoor die VSA dollar was, veroorsaak dat al minder kanse op beter grondpryse in die vooruitsig gestel word.

Alhoewel grondpryse in Randwaarde mag styg, is dit nie noodwendig ’n styging in die grondprys nie, want die swakker Rand bring mee dat die verkoper al minder kan koop met die groter bedrag wat hy dalk vir sy grond ontvang het. – Vryburger

Enjoyed this post? Share it!