Fort Hare studente dreig om vieringe te ontspoor

Betogende studente het behoorlik amok gemaak by die Universiteit van Fort Hare, waar bande en ‘n tent aan die brand gesteek is, en skade aan geboue aangerig is omdat hulle glo onder andere lenings vir maaltydtoelaes wil kry.

Verskeie studente-organisasies het ‘n ultimatum aan die universiteitsowerheid gestel om aan hulle eise oor onder meer studenteskuld te voldoen, andersins sal môre se eeufeesvieringe by die instelling deur verdere betogings ontwrig word.

Die ANC-bestel se president Jacob Zuma is veronderstel om ‘n toespraak te gee tydens die herdenkingsvieringe.

Verskeie tersiêre instellings loop die afgelope tyd deur onder betogende swart studente wat een of ander grief het en voorregte opeis.

Miljoene rande se skade is aangerig toe die Universiteit van Johannesburg (vroeër as RAU bekend) se Sanlam-ouditorium in ‘n brand verwoes is. Groot waterskade is ook aan die rekenaarlaboratorium op die vloer bokant die ouditorium aangerig. Die skade word op nagenoeg R100 miljoen geraam.

Ander universiteite, waaronder die Universiteit van Pretoria en Rhodes-Universiteit in Grahamstad, het ook verskeie pogings tot brandstiging gehad.

Die koste om beveiliging op te skerp en herstelwerk te doen sal uiteindelik hierdie instellings in die posisie laat dat daar nie aan eise om laer klasgelde en ander voorregte voldoen sal kan word nie.

Bron-Vryburger


Enjoyed this post? Share it!