Geen Ekonomiese Groei Vir 2016

Lesetja Kganyago, verbonde aan die Suid-Afrikaanse Reserwe Bank, het voorspel dat die land ’n nul persentasie groei sal toon vir 2016, en hoogstens 1,5% in elk van die twee jaar daarna.

Ekonome sê die vooruitskouing van die Reserwe Bank is ’n aanduiding dat Suid-Afrika oppad is na rommel-status.

Die grootste bron van kommer is dat die huidige 27% van werkloosheid dramaties gaan styg wat ’n voorloper van meer misdaad is.

Die politieke beloftes van “werkskepping” is reeds die afgelope paar jaar ’n verbeeldinglose gebrabbel van politieke bog, word gesê.

Gevestigde sakeondernemings het reeds meer probeer doen as waartoe hulle in staat is in ’n poging om ’n positiewe bydrae te probeer maak, maar die regering se diskriminerende arbeidspraktyke van diskriminasie teen kundige, en goed gekwalifiseerde blanke werkers, is een van die hoof oorsake dat ekonomiese groei nie styg nie.

Ekonome is dit eens dat die korrupsie en gedurige stakings oor onredelike looneise ’n deurslaggewende rol speel om die groei te kniehalter.

 Bron: Vryburger


Enjoyed this post? Share it!