Hoogmoedige Innibos vergelyk hulself aan die Skool, Kerk en Rugbyraad en sê “Die Stem is politiek, nie kultuur nie”.