Imperiale arrogansie herleef

arrogansieIn ´n onlangse onderhoud het ´n nuuskanaal die voormalige buitelandse sekretaris van Brittanje, Jack Straw, gekonfronteer met die krisis in Sirië, wat vererger is deur Anglo-Amerikaanse inmenging.

Op ´n vraag oor die afwesigheid van bewyse vir aantygings van chemiese oorlogvoering (gemaak deur die VSA en ondersteun deur Brittanje) was sy antwoord tekenend van Anglo-Amerikaanse arroransie:

Hy hou bloot vol dat, nieteenstaande bewyse dat die menings oor Siriese regeringsvergrype ongegrond was, dat hulle destyds “anders oortuig was”, en dat dít dus inmenging aldaar regverdig.

Hy het voort gegaan om dit duidelik te stel dat hy nie bereid is om verdere vrae oor daardie aangeleentheid te beantwoord nie – ´n imperiale “ons is reg, al was ons verkeerd” houding.

Plaaslike ontleders meen die antwoord is tipies van die Anglo-Amerikaanse geopolitiese beleid.

Die waarheid is toenemend irrelevant indien die imperiale agendas van die VSA en sy bondgenote ter sprake kom.

Gebeure in Sirië en die Oekraïene is van besondere belang vir ons in Suid-Afrika.

Dit is soms makliker om die geopolitieke spel elders te eien vir wat dit is, eerder as op eie werf.

In beide streke het Rusland prominent toegetree.

Sonder om Rusland se eie agenda uit die oog te verloor, is dit tog insiggewend om aandag te gee aan Russiese uitsprake en optrede teen veral Amerikaanse pro-demokrasie organisasies.

Name soos USAid en die National Endowment for Democracy (NED) word toenemend met agterdog bejeën of selfs verban in Rusland.

Die verbod geld ook vir verbonde organisasies en ander Amerikaanse nie-regeringsorganisasies en organisasies van die skatryk George Soros.

Die probleem wat in die internasionale pers ontbloot is, is dat hierdie organisasies toenemend deur die VSA-regering befonds word.

Wat ons terugbring by die belang vir Suid-Afrika, en Afrikaners in die besonder.

Indien organisasies soos die NED elders volke en lande destabiliseer, is dit wys dat ons mense plaaslike organisasies steun wat bande met hierdie VSA-instansies het?

Bron: Vryburger

Enjoyed this post? Share it!