Inwoners van Coligny se hulle skou gaan nog voort al het hulle baie skade gely.