Kerkgangers oorrompelid van die Johannesburgse metropolisie en vat wapen