Kroningspark, Munsieville, Kleinvallei – Die FEITE

Hierdie is ‘n baie belangrike skrywe waarin ek gaan poog om die situasie in Kroningspark, Munsieville en Kleinvallei na die beste van my vermoeë aan julle te verduidelik sodat die wat wil help, waar en hoe dit ookal is, bewus kan wees van presies wat daar aangaan en hoe om sinvol betrokke te raak.

Op 28 Julie 2014, na ‘n hofstryd van byna 5 jaar tussen die Inwoners van Kroningspark en die Mogale City Plaaslike Munisipaliteit (Krugersdorp) het die hof as volg beslis:

1.  Dat die inwoners nie geregtig is om in Kroningspark te bly nie.

2.  Gesinne met skoolgaande kinders Kroningspark moet verlaat voor 16 Desember 2014.

3.  Alle ander inwoners moet Kroningspark voor of op 1 November ontruim.

4.  Die uitsettingsbevel is onderhewig aan die verskuiwing van die inwoners na Munsieville.

5.  Die Stadsraad sal die datum vir die aanvang van hervestiging bepaal.

6.  Die Stadraad moet, 2 weke voor die aanvang van verskuiwing met die inwoners vergader om:

·      Spesifieke behoeftes, samestelling en omstandighede van elke huishouding te bepaal.

·      ‘n Presiese datum en tyd aan elke huishouding te gee vir die huishouding se hervestiging.

7.  Die Stadsraad moet die inwoners voorsien van hulp in terme van vervoer vir die hervestiging.

8.  Die terrein by Munsieville moet gelykgemaak en gekompakteer word en alle afvalmateriaal en rommel moet verwyder word.

9.  Die Stadsraad het die volgende verpligtinge in terme van die hofbevel:

·      Die Stadsraad moet die inwoners van die nodige hulp en materiaal voorsien om hul huise op te rig.

·      Die Stadsraad moet verseker dat daar genoegsame krane, water en chemiese toilette is vir die inwoners en dit diens.

·      Die Stadsraad moet die inwoners voorsien van die nodige gereedskap om hul huise in te rig.

Sedert hierdie uitspraak gelewer is, het die volgende gebeur: 

1. ‘n Groep van die mense, onder leiding van Hugo en Irene van Niekerk, wou onder geen omstandighede na Munsieville trek nie en het toestemming by ‘n eienaar van ‘n hoewe in Randfontein gekry om na sy grond te trek. Hulle moes egter al hul eie infrastruktuur en behuising voorsien. In kort sou hulle eenvoudig daar gaan plak. ‘n Hele aantal mense het hul name op ‘n lys gesit om saam met die Van Niekers te trek en hulle sou R300 per maand moes betaal aan die Van Niekerks om daar te gaan bly. ‘n Groep van die mense het toe na die hoewe getrek. Die Stadsraad van Randfontein het daarvan te hore gekom en dit onmiddelik stopgesit. Die mense is terug Kroningspark toe.

2. ‘n Ander groep mense het hul name op die lys gesit vir die verskuiwing na Munsieville omdat hulle nie saam met die Van Niekerks wou trek nie. Op die stadium het nie een van hierdie mense geweet wat op Munsieville vir hulle wag nie.

3. In September is ek genader om te hoor of ek nie kan help met ‘n ander oplossing nie en of ek nie bereid sal wees om die Kleinvallei-projek op te rig op grond wat beskikbaar is net buite die dorp. Die grond is op baie redelike terme aan ons beskikbaar gestel. Hierdie opsie is toe aan die inwoners van Kroningspark gebied. 88 persone het hul name op die lys gesit.

Dit is ‘n plaas en elkeen wat daar wil gaan bly sal werksaam moet wees op die plaas – hetsy by die groentetonnels, die hoederboerdery, die skape, die pottefabriek, die kleuterskool of algemene instandhouding. Ons sal ALLE infrastruktuur ontwikkel en befonds. Ons sal verblyf voorsien. Ons sal in alle ander behoeftes –  kos, klere, toiletware, vervoer vir kinders na skole en alle ander lewensmiddele voorsien totdat Kleinvallei totaal onafhanklik van donasies kan funksioneer, dan word die inwoners die eienaars van hul eie plaas en onderneming en kan lewenslank hulself, hul kinders en hul bejaardes versorg.

Met die aanhoor van die woord “werk” het die lys van voornemende inwoners gekrimp van 88 na 75. Tydens ‘n vraag en antwoord-sessie met die oorblywende 75 mense was dit aan hulle duidelik gemaak dat hulle nie mag drink nie, geen dwelms mag gebruik nie en nie hulself skuldig mag maak aan enige vorm van geweld nie. Na die sessie het die lys name gekrimp van 75 na 67. Vir my was die ergste hiervan dat dit ‘n groep jong manne van tussen 16 en 24 jaar oud was wat werkloos is, maar nie bereid was om op te hou drink om beter te kon leef nie…

Ek het gevra dat die oorblywende mense vir ons ‘n vraelys voltooi waarop hulle die volgende inligting moes verskaf:

Hul gesinsverband en afhanklikes.

Hul kwalifikasies en vaardighede en wat hulle graag op die plaas sou wou doen.

Ouderdomme.

Graad waarin skoolgaande kinders is.

Huidige inkomste en bron.

Toe ek die vorms nagaan was daar 24 kinders, 40 honde en 17 katte as “afhanklikes” aangedui! Daar is geen manier waarop ons 40 honde en 17 katte kon laat rondloop op ‘n plaas met hoenders en lammers nie. Buiten vir dit, is dit onwettig om soveel honde aan te hou. Dis boonop onhigiënies en onmoontlik om 40 honde en 17 katte te voer terwyl ‘n mens moet probeer omsien na 67 mense. Ons het laat weet dat ons nie 40 honde kan akkommodeer nie en nog 8 mense het aangedui dat hulle eerder op Munsieville sal gaan bly as om hul honde op te gee. Dus is daar nou 59 mense van Kroningspark wat na Kleinvallei gaan verhuis. Kleinvallei sal 100 mense kan huisves sodra dit voltooi is en ons het besluit om hierdie mense te kies uit die honderde aansoeke wat ons van regoor die land ontvang het van mense wat daar wil gaan woon en werk.

MUNSIEVILLE

In totaal was daar 348 inwoners in Kroningspark en byna 300 van hulle gaan nou op Munsieville woon.

Die verskuiwing na Munsieville is totaal ongrondwetlik, onmenslik en het ook nie in terme van die hofbevel geskied nie. Daar is wel mense wat hul lot aanvaar het en reeds daar woon. Daar is mense wat gekies het om daar te bly omdat hulle nie bereid is om te werk nie en te gewoond geraak het daaraan dat daar altyd ander sal wees wat kos en klere aandra. Daar is mense wat vandag daar sit omdat hulle GEEN idee gehad het hoe haglik hul omstandighede gaan wees nie en daar is mense daar wat ons eenvoudig nie daar kan los nie. Onder hulle is bejaardes en klein kindertjies en dit is hartverskeurend om hulle in daardie omstandighede te sien.

As gevolg van die blootstelling op Facebook en in die Media oor die verskuiwing na Munsieville is daar mense van regoor die wêreld wat die mense daar wil help en dit is wonderlik om te sien hoe mense ingespring het om kos en klere aan te dra en poog om daardie sinkhokke meer leefbaar te maak. Daar is egter ‘n paar goed wat ‘n mens in gedagte moet hou:

1. Die mense HOORT nie daar nie en om geld aan permanente infrastruktuur daar te spandeer is nie sinvol nie. Op die oomblik poog ons om die verskuiwing te stop en die Stadsraad te dwing om ‘n ander terrein te voorsien en beter infrastruktuur te skep voordat die gesinne met kinders op 16 Desember ook gedwing word om soontoe te trek. Hoe meer permanente infrastruktuur ons daar skep, hoe swakker is die kanse dat ons die mense daar gaan weg kry. Munsieville is in die middel van nêrens op ‘n ashoop teenaan die swart woongebied. Die mense wat, terwyl hulle in Kroningspark was, darem nog geld kon verdien deur stukwerk te doen, karton en plastiek bymekaar te maak en verkoop, hul handgemaakte artikels of vetkoek en pannekoek te verkoop, kan dit gladnie meer doen nie. Hulle is myle uit die dorp. Daar is GEEN ekonomiese aktiwiteit daar nie.

2. Nou en vir so lank as wat daar mediablootstelling is, sal daar goed aangedra word na die mense op Munsieville en sal hulle, soos in Kroningspark, totaal afhanklik wees daarvan, maar oor ‘n paar maande gaan hierdie hulp opdroog. Munsieville is nie so toeganklik soos Kroningspark nie en mense gaan nie onbepaald daarheen ry om goed af te laai nie… Wat dan? Boonop was daar, kort voor die verskuiwing na Munsieville, geweldadige betogings en wanneer dit gebeur is daar geen manier om by die mense uit te kom nie.

3. Daar is talle swart inwoners van Munsieville wat baie ongelukkig is oor wat nou daar gebeur. Eerstens voel hulle dat enige behuising wat in Munsieville gebou word, vir hulle gebou moet word en, al lyk die gehuggies hoe haglik, is daar baie van Munsieville se inwoners wat voel dat die wit mense nou voorgetrek word. Hierdie situasie word 10 maal vererger deur die feit dat daar daagliks ‘n onophoudelike stroom van mense is wat goed na die wit mense toe aanry. Om by die terrein te kom waar die inwoners van Kroningspark nou hervestig is, moet ‘n mees DEUR die swart woongebied ry dus is hulle deeglik bewus van elke liewe kospakkie en baksteen wat soontoe gevat word.

Ek weet dat mense uit die goedheid van hul hart wil help, maar dis bitter gevaarlik om, sonder al die nodige inliting, blindelings daar in te vaar, te wil begin breek en bou of, soos ‘n groep mense nou wil doen, kontant vir die mense insamel en gee. Daar kan NIE daar gebou word nie. Dis ‘n gelykgemaakte vullisgat! Daar is nie ‘n enkele boom vir koelte nie en geen beskutting teen die wind en reën nie. Daar is geen gesondheidstudie of omgewingsimpakstudie gedoen nie. Daar is geen fasiliteite om kos te kook of te bad of stort nie. Onder GEEN omstandighede kan hierdie ‘n permanente oplossing wees nie. Ja, ons moet help om intussen die sinkgehuggies waterdig te kry… dis nou as die wind nie die hele lot wegwaai nie. Ja, die mense het kos nodig. Hulle het dromme en emmers en komberse en vloerbedekkings nodig. Hou asseblief net in gedagte dat meer as die helfte van Kroningspark se inwoners en AL die gesinne met kinders, nog in Kroningspark is. Wat tans gebeur is dat die mense totaal vergete is en sommige dae niks het om te eet nie en dat ons ten alle koste wil verhoed dat daardie mense met hul kinders OOK in Munsieville beland.

KLEINVALLEI 

Ek gaan nie hier ‘n hele uiteensetting doen van wat ons projek behels nie. Vir die wat nie weet nie, besoek gerus ons webwerf by http://www.kleinvallei.co.za

Ek wil net die volgende noem…

  • Dit is totaal onwaar dat die mense wat daar gaan woon grond of ‘n blyplek moet koop.
  • Hulle gaan vir niemand werk behalwe vir hulself nie.
  • Ons moet in die volgende 5 weke letterlik ‘n wonderwerk daar verrig want ons kan nie ‘n enkele mens soontoe skuif voordat daar nie basiese geriewe soos ablusie, ‘n kombuis en wasplek vir wasgoed is nie.
  • Om dit te doen moet ons eers ‘n rioleringstelsel en watersuiweringsaanleg bou, waterpype en kragkabels aanlê.
  • Elke ding wat ons elkedag doen, doen ons in onwrikbare geloof en vertroue dat ons die volgende dag genoeg fondse sal hê om daardie dag se werk gedoen te kry.
  • 59 van Kroningspark se inwoners gaan soontoe verhuis so gou as wat dit vir ons menslik moontlik is.
  • Daar sal plek wees vir 100 mense sodra dit klaar is.
  • Daardie 100 mense sal NOOIT weer van ander afhanklik wees nie en die oomblik wat Kleinvallei nie meer van die publiek se finansiële steun afhanklik is nie, begin ons met Kleinvallei 2.
TEN SLOTTE

Die hele Munsieville-debakel het dit BAIE duidelik gemaak wat die regering se planne is met ons behoeftiges en dit was maar net die begin. Ons kan nie byna 800 000 blankes voer, klee, versorg en ophef in die een na die ander soortgelyke situasie nie en ons kan nie sit en toekyk dat hierdie dinge met ons mense gebeur wat alreeds soveel verloor het nie. Dit is vir hierdie rede dat ons verbete sal aanhou veg om ons mense uit Munsieville te kry en te verhoed dat dit oral oor die land aan ons armes gedoen word. Geforseerde integrasie is teen die Grondwet. Die haglike omstandighede daar is teen elke verdrag en ooreenkoms wat die regering met Internasionale gemeenskap aangegaan het in terme van die menslike behandeling van hierdie land se mense – ongeag ras en velkleur. Hierdie is nie ‘n geveg wat ons kan bekostig om te verloor nie want wat nou aan hierdie mense gedoen is, gaan aan derduisende ander gedoen word.

Baie dankie aan elke liewe persoon wat op die een of ander manier poog om te help – hetsy dit by Kroningspark, Munsieville of Kleinvallei is. My enigste versoek is dat dit oordeelkundig gedoen moet word, volhoubaar moet wees en so gedoen word dat ons nie in effek besig is om die regering te bemagtig om meer van ons mense so te behandel of die mense verder van die wal af in die sloot te help nie.

Sunette Bridges

1016889_866883440012183_2690836587503694936_n 1610825_758790524189884_7975579022358718238_n

Enjoyed this post? Share it!