Leon Cornelius “Sien Dit So!”

Ek sien dit so!

‘n Volk se kinders, is sy grootste bate. Kinders is immers die volk van die toekoms. As ons ons plig versuim om ons kinders reg groot te maak, en verder ons plig versuim deur toe te laat dat daar kinders is wat ondervoed is en koud kry in die koue wintersnagte, is dit ‘n stewige aanklag teen ons as volwassenes.

‘n Kind is onskuldig, ‘n kind kies nie die omstandighede waarin hy gebore word nie. Neelsie sê nie noodwendig dat ons kinders in oorvloed moet lewe nie, maar daar moet ten minste voorsiening gemaak word vir kos en klere.
Wanneer ouers se omstandighede sodanig verander dat hulle kinders nie eens kos het om te eet nie, is dit die res van die Volk se verantwoordelikheid om hand in eie boesem te steek en daardie kinders, sowel as ouers, by te staan.

Kyk ons na die situasie in en om Rustenburg, tref dit mens tussen die oë dat dinge baie vinnig baie sleg kan raak. Dit is juis daar waar die nood onder kinders van ons volk tans baie groot is. Hoe kan ons anderpad kyk terwyl daar babas sonder melk en doeke is? Hoe kan ons anderpad kyk terwyl daar laerskool-kinders is wat nie eens toebroodjies vir pouse het nie? Hoe kan ons die doelbewuste besluit neem om te maak of ons dit nie sien nie?

Neelsie gaan nou iets doen, nie om onnodige wrywing te veroorsaak nie, maar omdat daar ‘n plek geïdentifiseer is waar ons volkskinders versorg word. As daar enigiemand is wat ‘n finansiële bydrae wil maak om hierdie kindertjies te help voed, sal Neelsie se hart warm en trots klop.

Die organisasie is ‘n NGO met die naam Angels 4 Babies. Ja…’n Ingelse naam, maar met meeste mense wat nie bereid is om te help nie, moet die net wyd uitgegooi word.

Die bankbesonderhede is as volg:

Standard Bank; L Slabberts A4B;
Rek: 402 398 068 ;
Verwysing: Angels for Babies.

 

As julle kan, help asseblief hierdie mense met hulle grootse taak.

Byvoorbaat dankie!

Tot ons mekaar weer raakskryf, wees paraat, wees voorbereid en wees vrygewig teenoor julle eie mense.

Enjoyed this post? Share it!