Moontlikheid van staking by parlement oor salarisverhogings