Munisipale bestuurder in Suid-Vrystaat kry verlof na hy eie salaris verhoog met R300 000