Munisipale werkers eis minimum salaris van R10 000

Die munisipalewerkersvakbond Samwu eis ʼn minimum salaris van R10 000 per maand.

Vakbonde, wat munisipale werkers verteenwoordig, het hul aanvanklike eise ingedien vir die loononderhandelinge met die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regerings (Salga), die werkgewersliggaam wat munisipaliteite landswyd verteenwoordig.

“Die onderhandelinge by die plaaslikeregeringsbedingingsraad (SALGBC) is ʼn gevolg van ʼn kollektiewe ooreenkoms wat in 2015 onderteken is, en in Junie 2018 tot ʼn einde kom,” het Simon Mathe, algemene sekretaris van Samwu, gesê.

Hy het gesê vakbonde het gesamentlike eise by die werkgewersliggaam ingedien vir ʼn enkeljaarverhoging, ʼn algemene verhoging van 15% of R3 155, wat ook al die meeste is. Die vakbonde eis ook ʼn behuisingstoelaag van R2 000 vir alle werknemers en ʼn minimum salaris van R10 000 vir alle munisipale werkers, asook dat alle voordele en diensvoorwaardes met dieselfde persentasie sal verhoog.

“Die eise is ʼn reaksie op die situasie waarin munisipale werkers hulself bevind,” het Mathe verduidelik. “Ons is oortuig dat munisipale werkers beter salarisse moet verdien, sodat hulle kan bybly met verhoogde lewenskoste. Ons sal dus baklei om seker te maak dat munisipale werkers verhogings kry wat ʼn beter lewe vir hulle sal verseker, veral gegewe die feit dat hulle die minste verdien van alle staatsdienswerkers.”

Samwu het in 2015 ʼn driejaarooreenkoms met die werkgewer onderteken, met ʼn 7%- algemene verhoging in die eerste jaar, en VPI plus 1% per jaar vir die res van die ooreenkoms.

Op 1 Julie 2015 was die minimum salaris R6 014.93.


Enjoyed this post? Share it!