’n Beroep word gedoen om rassekonfliksituasies ten alle koste te probeer vermy om inkriminasie te voorkom