NOG ‘N AFRIKANERORGANISASIE VERKOOP UIT! – AHi HEET NOU SMALL BUSINESS INSTITUTE

Die Afrikaanse Handelsinstituut het gister in ‘n persverklaring ingrypende veranderinge bekend gemaak. Bernard Pieters, die President van die AHI, sê onder meer dat die AHI stappe geneem het om haarself te “vernuwe” ten einde relevansie en diversiteit te verseker.

Tydens ‘n spesiale vergadering verlede Vrydag het die lede van die AHI gestem vir die aanvaarding van ‘n Memorandum van Inkorporering en ook dat die naam van die instituut verander sal wonder om die woord “Afrikaanse” weg te laat. Dit sal voortaan bekend staan as die SBI (Small Business Institute)

Pieters sê dat die SBI deur ‘n nuut saamgestelde direksie bestuur sal word wat demografies verteenwoordigend sal wees met spesifieke “portefeuljes”. Die SBI se taak sal wees om ‘n bydrae tot ‘n “nuwe erfenis” te laat, omdat “ons diverse erfnis die grondslag (te wees) vir ‘n nuwe toekoms waarbinne ons inklusiewe welvaart vir almal skep.”
Die Afrikaanse Handelsinstituut is juis gevestig as verteenwoordige liggaam vir die Afrikanersakeman en vir Afrikaanse Sakekamers in die jare na die Tweede Wêreldoorlog toe kleinhandel deur Joodse en Engelse maatskappye en entrepreneurs oorheers is. Die AHI is uitgebou en het gegroei deur Afrikanerarbeid, Afrikanergeld en Afrikanertoewyding.

Terme soos “’n nuwe erfenis” is vir die Afrikaner beledigend. Hoe lank gaan daar nou nog getrap word op ons eie erfenis? “Skep van inklusiewe welvaart vir almal” (uit die sak en arbeid van Afrikanersakelui) klink gevaarlik baie na “herverspreiding van welvaart” – die slagkreet van die EFF, BLF en ANC.

Sonder slag of stoot, en met trots boonop!, gee nog ‘n Afrikanerorganisasie netso boedel oor!
Ons sal die verdere verwikkelinge by die AHI dophou, veral ten opsigte van wie almal betrokke is daarby en watter ander openbare funksies hulle in die een of ander posisie vertolk. Die Afrikanervolk moet maar deeglik kennis neem van die ondermyners van ons volksidentiteit, ons taal en ons bestaansreg.

Deur: Daniel Lötter/Front Nasionaal


Enjoyed this post? Share it!