Om jou kind te tug met lyfstraf is nou ‘n misdaad

Die uitspraak van die hooggeregshof, dat ouers nie meer lyfstraf mag toepas nie, baan die weg vir afbreking van ouer gesag, waarsku opvoedkundiges.

Daar word geen onderskeid gemaak tussen straf en misbruik van gesag teenoor redelike en gematigde straf vir ‘n kind nie.

Die Bybel stel dit baie duidelik dat kinders getug moet word, maar geloofsoortuigings en die Bybel se gesag geld nie meer in ‘n swart kommunistiese staat waar menseregte hoogty vier.

Die hof het dit duidelik gestel dat geloofsoortuigings nie as rede aangevoer kan word vir lyfstraf nie, en ouers wat hulle kinders ‘n welverdiende drag slae gee, kan nou aangekla en vervolg word vir aanranding.


Enjoyed this post? Share it!