Boerseuns in Die Bosoorlog / Grensoorlog 1966 – 1989


Aanhaling van Maarskalk Montgomery aanvoerder van die geallieerde magte in die tweede wëreld oorlog oor ons Boere Helde- van die Grensoorlog:   “Gee my twintig divisies van Amerikaanse Soldate en ek sal Europa oorbrug, gee my vyftien bestaande uit Engelse Soldate en ek sal die Berlynse muur bereik, gee my 2 bestaande uit die voortreflike Boere en ek sal Duitsland van die aardbol afvee!”

Onderhoud met Sampie Stofberg skrywer van die boek oor die bosoorlog – Die oorsake van die Grensoorlog.

 

As jy nie die grensoorlog beleef het nie sal jy dalk nie alles mooi verstaan nie. Dit die tyd waarin ons jong mans wat toe nog net maar seuns was, opgeroep is om diensplig te doen en op die lands grense vir Volk en Vaderland te veg.

Ons Meisies en vrouens was by die huis, en nes ek, die het die wag tyd ervaar – die wag vir daai brief, – die wag en  die verlange om net maar weer aan hom te kan raak en in sy oë te kan kyk,-  en die daaglikse onophoudelik gebid – dat die Vader tog net sy hand oor hom sal hou  en hom weer veilig huis toe sal laat kom.

Daar is baie wat vermink huistoe gekom het en baie –  wat nie huistoe gekom het nie. -al hierdie herhinneringe lë bloot as ek na my man kyk – wat daardeur is en  daardeur getraumatiseer is en ek glo almal is daardeur getraumatiseer.

In sy groot vorse lyf klop daar ‘n baie sagte hart, – hy is ‘n boerseun wat op die plaas groot geword het en geboer het en alles verloor het – weens aanhoudende droogtes. en ek het die stuk vir hom geskryf  en ek weet dat daar baie is wat hulself daarmee kan vereenselwig.

Boerseun

Ek kyk in jou oë Boerseun vors en sterk
Plat en dof  lê  moedeloosheid in jou durf en trots se plek.

Jare se veg, skok en hartseer – nodeloos deur ‘n man – met een woord versmaai,

Jou moed en durf lê tussen lansgrense verwaai

Harte  verdwaas  van alle durf gestroop –

Jou makkers – lewend, vermink sonder hoop

vir ewig geskend en verlam – dit blyk alles verniet.

Die onskuldige kind – was jy, – het verdwyn in die niet.  

‘n Nuwe geslag – onbewus van al die vrees, pyn en lyding in die vreemde,

Toegespin in een leuen reikend na ‘n onbereikbare leemte.  

 

Jy sê julle mag nie praat

Maar ek weet – dat dit tog nie nou meer baat  

 

Snags wanneer die gevaar dreig –  en jou hart laat klop in ‘n bang donker verdriet,

Het jy ooit vermoed –  dat dit alles sou vedwyn het in die niet?  

 

Vergete is alles waarvoor julle met trots gestaan het,- nou in ‘n leuen getooi

Verminkte lyke lê steeds in die vreemde verstrooi .  

 

Ek kyk in jou oë – en sien die kind wat jy was – wreed van onskuld gestroop,

Wyl menig moederhart steeds stukkend  bly ween – sonder hoop.  

 

Honger en koud in die rëen – het jy vir ons geboet,

Wat kan ek doen… – dat hitte weer kolk in jou bloed?

Ek sien die onmag en hartseer –  in my – in  jou oë –  so blou

Wanneer jy my vertel van die droogte – en hoe hoop – op oeste verflou

Julle harde arbeid als verniet

terwyl julle gebede – na die Allerhoogste ..- opskiet  

 

Ek hoor die skrynende verlange in jou stem

En ek voel saam – in jou hart – die koue lem

Ek hoor –  hoe julle alles verloor het – aan die Landbank

En die prys in jou stem –  wanneer jy Hom –  vir my bedank  

 

Ek luister – hoe jou Neef gestik het in sy eie bloed

terwyl hulle om hom sit –  en hulself verlustig – in sy swaar verdiende goed

ek hoor die onbedekte haat.. terwyl alle gevoel jou oë verlaat.    

Jy vra:

“Waar is eendrag maak mag,

het die geskiedenis hom herhaal, het Retief – en ‘n menigte daarna,- verniet gesterf,

Hoe kan jy vertrou – as slingsheid – in mooi woorde getooi – bly swerf?  

Hoe gebeur dit – dat hulle onskudiges-  soos diere slag

Terwyl hul – om die lyke staan – en lag ?

Ek vra:

“Wat sal dit kos- dat jy weer opstaan, jou Volk het jou nodig?

Waar is die leeu –  wat in jou are druis,

die durf – wat jou blou oê- sterk laat skitter?  

Ek vat aan jou groot harde lyf – en kreet woordeloos –

”Bid soos by bloedrivier van ouds, – vat jou Taal – en Volk –  en staan op!

Stop die adder wat die jeug verlei!

stop die angs wat jou Volk versprei!

Boerseun – staan op, laat die Here jou lei !

laat die durf en geloof –  in algar weer gedy!

Boerseun staan op!”  

salegion

Enjoyed this post? Share it!