J.B.M. Hertzog – Generaal, Politikus, Taalstryder en Premier