Pieter Gaybba oor die gevolge van ‘n algehele val van krag.