SAUK Radio Self Beskikking Aktueel 2

SAUK NUUS blad het ‘n Internet Radio geloods wat huidiglik 24/7 Afrikaanse musiek speel. 

Vanaf Maandag 04 Mei 2015 het ons ‘n direkte uitsending gedoen word rakende nuus- en sake rondom selfbeskikking saans weeks aande om 20H00 – 21H00.

SAUK NUUS wil graag van die geleentheid gebruik maak om:
• gratis advertensies oor die lug aan te bied vir Volkseie besighede.
• Aankondigings rakende samekomste en belangrike gebeurtenisse te maak
• Die Volk bewus te maak van sake rakende selfbeskikking veral in die lig ook dalk onderhoude met persone wat ons oor die lug kan speel

Help om ons erfenis terug te neem en die waarheid uit te kry.

Ons doen ‘n beroep op u om my in kontak te bring met belangstellendes.
Ons sal enige hulp hoog op prys stel.

Die skakel kan hieronder verkry word om te luister: – Lekker Afrikaanse Liedjies

Web http://saukradio.com/

Enjoyed this post? Share it!