Wat as die krag landswyd afgaan? Ingeligte raad vanaf Suidlanders.


Vandat dit vir die wyer blanke gemeenskap begin sigbaar raak het dat Eskom op die rand van ineenstorting staan, het almal begin gesels, spekuleer en selfs raad gee oor hoe dit sal wees wanneer die krag in SA landswyd afgaan. Ons het gevind dat daar nou op byna elke Facebook blad ‘n “spesialis” is wat sy “kundigheid” wil deel. Baie van hierdie wenke en raad is onakkuraat en grens dikwels aan growwe nalatigheid.

Alhoewel die volle besonderhede van toestande en optrede tydens so ‘n tyd veels te lank vir ‘n artikel is, wil ons graag hiermee ‘n beter prentjie van sulke toestande skets en basiese riglyne gee van optrede tydens nasionale kragineenstorting.

 

Nie alle lande word dieselfde geaffekteer deur die ineenstorting van ‘n nasionale kragvoorsienings netwerk nie. Hoe meer ontwikkeld ‘n land is, hoe meer afhanklik raak die funksionering van dienste in beide die privaat, munisipale of staatsvoorsiende dienste. Die probleem is nie net kragvoorsiening nie, maar ook die fasiliteite wat sekere besighede en diensverskaffers nodig het om dienste te lewer. Die plaaslike OK sal byvoorbeeld nie kruideniersware kan verkoop sonder die telekommunikasie infrastruktuur waarmee bankkaart transaksies gedoen word nie.

Indien die rekenaarstelsel by hul betaalpunte nie strepieskodes kan skandeer nie, sal hulle nie transaksies kan doen nie. Besighede is afhanklik van ‘n baie komplekse en tegnologies gevorderde betaal- aankoop- bestelling- verifiëring stelsels. Soos wat hierdie verskillende stelsels saam met die kragonderbreking ingee, begin die besighede en diensverskaffers ook tot stilstand kom.

Elektroniese kommunikasie stelsels

Die land se elektroniese kommunikasiewese sal byna dadelik tot stilstand kom.  Hierdie groot rekenaar netwerke plaas inligting nasionaal by groot hoeveelhede rekenaarterminale. Hiersonder kan die bankwese, outomatiese bestel stelsels, aankope, verifiëring van identiteit, internet en ander internet gebasseerde transaksies en netweke nie funksioneer nie. Die grootste besighede word eerste geaffekteer.

glass

Paaie – Dit is belangrik om te onderskei tussen vier verskillende situasies:

Eerstens sal die toestand in groot stede baie anders wees as in klein plattelandse dorpies. Anders as daar, sal die verkeer in stede baie vinnig tot stilstand kom, selfs sonder enige blokkasie van paaie of tekens van geweld. Waar die verkeer in groot stede onder normale omstandighede alreeds druk besig is, sal dinge nou veel erger wees.

Verkeersligte sal dadelik af wees. By opritte van hoofpaaie en snelroetes sal die verkeer begin opbou en opdruk tot ver binne snelweë. Dit sal veroorsaak dat die verkeersvloei op hierdie hoofroetes tot stilstand of byna tot stilstand gedwing word.

Die vreesfaktor wat met ‘n nasionale kragonderbreking gepaard gaan, kan veroorsaak dat mense in stede in groter getalle tergelykertyd iewers heen wil ry, wat ekstra druk op die verkeersvloei sal plaas. Verder sal daar weens kommunikasie probleme asook ‘n skielike toename in motor ongelukke, ‘n baie beperkte indien enige ambulans- en polisie diens beskikbaar wees. Ongelukke wat nie hulp van polisie en ambulansdienste ontvang nie, sal samedromming van goedhartige motoriste veroorsaak en vir langer tye ‘n effek op verkeersvloei hê.

U kan verwag om by ongelukstonele te kom waar slagoffers hulpeloos verkeer. Die sielkundige effek hiervan veroorsaak nog meer paniek. Paaie in groot stede kan baie vinnig totaal en al tot stilstand gedwing word.

Die volgende vrees wat motoriste dan beetpak, is dat brandstof in voertuie op raak sonder dat hulle fisies tot by vulstasies kan kom. Dit is dan wanneer mense begin om hul voertuie agter te laat met die hoop om te voet, miskien voor donker of weens geliefdes wat by skole of winkels gestrand is uit te kom. Wanneer dit gebeur is roetes in stede totaal en al geblokkeer en sal dit selfs die ander motoriste forseer om hul voertuie agter te laat.

Afhangend van die tyd van die dag waarin kragvoorsiening ineenstort, sal mense poog om voor donker tuis te wees, of soos u later sal sien die stad te verlaat. U kan verwag om massas voetgangers op paaie te sien

Twee situasies om in gedagte te hou, is die tyd van die dag of nag waarin dit gebeur. Soos ons nou net gesien het, sal daar byna onmiddelik ‘n verhoogde verskeersvloei plaasvind as die krag tydens die dag afgaan. As dit in die nag of vroeg oggendure afgaan terwyl mense nog by die huis is, is die situasie veel anders.

Die groot verskil is dat minder mense in ‘n paniek dan by die huis wil kom, baie mense sal kies om steeds werk toe te gaan maar, afhangend van die vreestoestand wat ons later gaan bespreek, kan ‘n groot hoeveelheid mense in stede verkies om dan die stad te verlaat. Die risiko hier is dat wanneer ‘n massa mense uit beweeg, en nie in verskillende rigtings na verskillende bestemmings nie, dit onmiddelik ‘n dubbele las op die eenrigting bane plaas. Indien die spesifieke omstandighede genoeg mense motiveer om dit te doen, sal paaie binne ‘n kort tydjie ook geblokkeer wees soos wat ons vroeër gesien het as dit tydens daglig ure gebeur.

‘n Na-ure vlugsituasie bied u egter meer tyd (afhangend van die vreestoestand) en die groot keuse hier is of u eerder vinniger wil uit beweeg, of wag tot meer mense dieselfde keuse neem en dit dalk juis dan nie moontlik sal wees nie. Daardie keuse bly by elke individu.

Vreesfaktor, kontant, kommunikasie en meer sal hieronder bespreek word.

10712918_10152354745121512_1709146644840866131_n

Die misdaad faktor

Daar is hoofsaaklik twee elemente wat dien as motivering vir enige persoon om te neig na kriminele optrede. Die een is geleentheid en die ander is risiko.

Wanneer mense, veral arm gemeenskappe hierdie twee geleenthede gebied word, sal uiters min dit nie benut nie. Wanneer mense op grootskaal besluit om ‘n stad te verlaat, laat hulle duisende voertuie onbeman op paaie agter en duisende families laat huise onbewaak agter. Dit skep die perfekte geleentheid vir armes om hul arm woonbuurte te verlaat opsoek na iets om te buit.

Weens die totale oorlading wat daar op polisie lede geplaas sal word tydens so ‘n tyd, sal meeste woonbuurte en hoofweë nie gepatrolleer en beskerm word nie. ‘n Massa deelname aan hierdie geleentheidsmisdaad sal ook veroorsaak dat bitter min misdadigers die risiko van arrestasie sal loop.

Hierdie twee faktore nl. geleentheid en risiko word dus volmaak aan die misdadiger aangebied as motief om dadelik toe te tree. Die risiko hier is dat die enkele persone wat in so ‘n tyd agter bly, net tot nog ‘n groter mate in die minderheid sal wees met dus ‘n baie kleiner kans om homself en sy eiendom te beskerm. Die keuse hier is weereens hoe langer u bly, hoe hoër word die risiko en hoe kleiner die kans om die vlugopsie uit te oefen. Hoe vinniger u besluit om ‘n stad te verlaat, hoe groter is die kans dat dit dalk onnodig is, maar hoe groter is die kans ook dat u dit veilig met ‘n voertuig sal kan doen.

In Suid Afrika, en spesifiek onder die swart bevolking, bestaan die geneigdheid om te groepeer. U sal vind dat swartmense tydens protes aksies, baie geneig is om saam te kom en as ‘n groep te plunder, paaie te versper of gewelddadig te raak.

U sal ook merk dat waar groot groepe swartes bymekaar kom om aan ‘n staking of protes aksie deel te neem, dit gewoonlik alle individue betrek, misdadiger of nie. Tog, wanneer geweld en plundering uitbreek, sien ons nie dat groot hoeveelhede van hierdie deelnemers besluit om nie daaraan deel te neem nie. Dit is dus merkwaardig dat so ‘n hoë persentasie van gewone mense in ‘n groep gewelddadig en misdadig word.

Dit is dus veilig om te veronderstel dat wanneer mense in groot groepe vanaf arm gebiede, miskien selfs deur honger en dors gedryf, blanke woonbuurte instroom, groot hoeveelhede van hulle in groepsverband sal deelneem aan gewelddadige plundertogte.

54bbf00568480b3de9e2aa44

Riolering

In ‘n baie kort tydjie na die elektrisiteitsnetwerk tot stilstand kom, sal riolering totaal ingee. Rioolstelsels word ontwerp om die maksimum hoeveelheid gravitasievloei te gebruik. Dit beteken dat riool op die laagste moontlike punte, waar dit gewoonlik met elektriese pompe verder gevoer word, sal opdam. Wanneer watertoevoer weens kragtekort staak, sal dit ‘n baie vinnige verligting op rioolvloei plaas. Die probleem in die praktyk gaan egter verder as dit.

Die rioolvloei wat steeds plaasvind, mors gewoonlik op die laagste punte uit, wat ook die plekke is waar natuurlike waterweë vloei. Dit is dus algemeen dat riool uitlope natuurlike waterweë besoedel. Wanneer mense in hierdie omstandighede steeds in woongebiede bly, word rioolvloei nie eenvoudig net gestaak net omdat daar nie water beskikbaar is nie. Meeste huise in blanke woonbuurte het swembaddens en vir ‘n sekere tyd sal mense steeds toilette met swembad water spoel. Baie mense het ook boorgate wat maklik met kragopwekkers aangedryf kan word.

Die probleem in so ‘n geval is dat mense begin om water spaarsamig te gebruik, wat die “dikte” van riool aansienlik affekteer. Die dikker riool verstop dan pype nader aan die huise omdat die helling van pype asook die dikte daarvan ontwerp word volgens ‘n sekere riool dikte. Hierdie probleem veroorsaak dat swak sanitasie nie noodwendig by laerliggende gebiede plaasvind nie, maar naby huise waar die mense woon.

Die omstandighede bring dus die gesondheidsrisikos tot by die huis.

sandwater1

Water

Een van die heel eerste dienste wat staak na elektrisiteit ingee, is watervoorsiening. Dit is ook die ernstigste diens wat kan staak, veral by hoë digtheid populasie en arm woongebiede. U sal vind dat daar binne enkele ure geweld en samedromming begin plaasvind in swart woongebiede weens watertekorte. Die onvermoë van hierdie mense om na water te beweeg, plaas veral groot druk op hierdie gemeenskappe.

In praktyk neem baie mense wat oor voertuie en brandstof beskik (soos taxis in swart woongebiede), die geleentheid waar om water te karwei vanaf beskikbare bronne teen betaling. Mense sien vinnig waar hulle in nood ‘n situasie vir geldelike gewin kan uitbuit. Aangesien kontant weens die ineenstorting van die bankstelsel nie beskikbaar is nie, word hierdie diens gewoonlik vinnig met ruilhandel gelewer. Hierdie probleem, om water by derduisende behoewiges te kry teen betaling, veroorsaak ‘n aansienlike aanloklikheid om tot plundering en misdaad toe te tree deur die massas wat nie kan bekostig om vir die water te betaal nie.

In meer gegoede woonbuurte, sal diegene wat nog brandstof het, se eerste reaksie wees om te ry en water by beskikbare bronne en natuurlike waterweë te gaan haal.  Hulle sal vinnig agterkom dat dit ‘n baie ondeurdagte optrede is. Die waarde van brandstof regverdig gladnie om te ry om water te bekom nie.

In hierdie geval moet daar eerder na die water beweeg word. Dit hou die volgende gevaar in, so hou dit in gedagte:

Wanneer miljoene swartmense deur dors gedryf word om water te vind, sal natuurlike strome en damme ‘n warboel van samedromming veroorsaak. Om naby waterweë te bly sodat u toegang tot water het, kan dus een van die die gevaarlikste opsies wees. Dit is daarom baie belangrik dat daar genoeg afstand tussen dors massas mense en die waterbron is wat u kies.

Dit is ook belangrik dat die getalle blankes in daardie tyd, van so ‘n aard is dat daardie waterbronne deeglik beskerm sal kan word. As waterskaarste eers ‘n lewensbelangrike komoditeit raak, sal die massas bereid wees om enige vlak van geweld te gebruik om dit te bekom.

Die plan moet so ontwerp wees, dat honderde duisende mense oor areas versprei is, maar naby genoeg dat weerbares aangewend kan word om lewensbelangrike bronne te beskerm teen plundering.

17318_1572754849678714_8816983911214986444_n

Vrees Faktor

Wanneer die krag nasionaal afgaan is daar verskeie toestande wat die vlak van vrees onder mense sal beïnvloed. In so ‘n tyd sal die wyse ding van regeringskant wees om aan mense te sê dat hulle aan die probleem werk, en dat die kragtoevoer so vinnig as moontlik weer herstel sal word.

Alhoewel dit in meeste gevalle ‘n volslae leuen sal wees, is dit die beste manier om massas kalm te hou en te voorkom dat groot massas op een slag reageer. Die regering is nie bekend om situasies met takt te hanteer nie, en die verwagting bestaan dus dat aankondigings gemaak sal word dat die kragtoevoer vir ‘n lang tyd nie herstel sal kan word nie.

Sulke inligting, asook die bewustheid onder konserwatiewes dat geweld uit so ‘n situasie kan voortspruit, sal veroorsaak dat mense dan wel vinnig en gelyk reageer. Wat tot ‘n groot mate tot die angstoestand sal bydrae, is die trauma wat vlugtelinge gaan opdoen waar daar op ongelukstonele afgekom word, of waar families dalk te voet hul weg sal moet oopsien.

Indien daar in hierdie tyd aanvalle op blankes plaasvind, en dit in die media bekend word, sal dit die vreestoestand esponensieel laat toeneem. So ‘n situasie gedurende die nag, het ook ‘n enorme effek op die vreestoestand. Wees baie versigting in sulke omstandighede aangesien jou buurman dan jou risiko raak. Wanneer vrees toesak, sal jou naaste tot die uiterste gaan om sy en sy geliefdes se lewens te beskerm.

Jou kos, water, brandstof, voertuig, medisyne en enigiets wat tot sy voordeel is, plaas in so ‘n tyd ‘n enorme risiko op jou en jou geliefdes se lewens.

Reël 1:  Sorg dat jy nie in vreestoestande tussen desperate en vreesbevange mense is nie.

Reel 2:  Sorg dat jy jouself groepeer in ‘n groep wat min of meer dieselfde lewensmiddele (voorbereiding) as jy het. .

Die media wat in hierdie tyd gebruik sal word, sal grootliks tot radio beperk word. Radio uitsending is die eenvoudigste om met kragopwekkers vir ‘n tyd aan die gang te hou en meeste mense het toegang tot voertuie wat radiostasies se seine kan opvang.

Wat ook grootliks tot die vrees faktor bydrae, is wanneer radiostasies skielik nie meer nuusgebeure rondom die toestand van die land kan uitstuur nie. U sal in daardie tyd vind dat om sonder enige nuus van die werklike toestand te wees, ‘n baie groter effek op die vreestoestand het as wat dit is om slegte nuus te hoor. Onsekerheid veroorsaak paniek.

sansa-2

Kommunikasie

Talle kommunikasie diensverskaffers het rugsteun stelsels, selfoontorings het batterye en sonpanele om te verseker dat kommunikasie vanaf enkele ure tot etlike dae steeds werkend sal bly. Die probleem is nie kragvoorsiening aan hierdie stelsels nie, die skielike ineenstorting van kragvoorsiening op nasionale vlak sal veroorsaak dat mense die kommunikasiestelsel sal oorlaai.

Aangesien dit ‘n bedreiging inhou vir die verskaffing van nooddienste, asook dieorganiseringsvermoë van regeringsinstellings, kan u verwag dat meeste privaat verbruikers se dienste beperk sal wees tot nood oproepe.

Die regering kan in ‘n baie kort tydjie na ineenstorting telekommunikasie dienste beperk tot wat hulle ag noodsaaklik is. Soos voorheen gemeld sal die effek hiervan direk op besighede en diensverskaffers wees, maar ook in praktyk op duisende mense wat onverwags sonder kommunikasie gelaat is.

Verwag dat u nie lank na ineenstorting sonder kommunikasie sal sit nie. Sodra u uit hoë digtheid populasie gebiede uitbeweeg, kan hierdie dienste dalk weer beskikbaar raak.

In sulke tye is radiokommunikasie die mees effektiefste. Daar is ook ander elektroniese kommunikasie netwerke wat onafhanklik van huidige infrastruktuur kan funksioneer, maar dit kan net grootskaal en teen hoë koste opgerig word. Die Suidlanders beskik reeds oor daardie vermoë.

Op onlangse berigte in die sosiale media het sekere persone aanbeveel dat mense tweerigting radios ter voorbereiding koop. Daardie radio gaan niks werd wees as u nie iemand het om mee te praat nie. Al hoe hand radios vir u iets gaan beteken, is as u vooraf by strukture ingeskakel is sodat u deel van ‘n groep kan wees en binne daardie groep  kommunikasie het.

Die alternatief is om deur middel van HF radios oor lang afstande te kommunikeer, maar hiervoor is ‘n amateur lisensie nodig. Ons beveel dit ook nie aan dat mense HF radios het sonder om by strukture in te skakel nie aangesien daar net ‘n beperkte hoeveelheid frekwensie bande is, nie genoeg om almal regoor die land te akkommodeer nie.

Wanneer hierdie radiostelle binne strukture aangewend word, is gesprekke georden en kan die beperkte bande ‘n groter hoeveelheid radio operateurs hanteer.

31 Oct 1996, South Africa --- South African paper money, from top to bottom: 10 Rand note, 20 Rand note, 100 Rand note, and 50 Rand note. --- Image by © Charles O'Rear/Corbis

Kontant

Kontant

In vandag se lewe gebruik ons papiergeld. Die waarde van ‘n R100 noot is grotendeels ‘n belofte of ‘n sielkundige persepsie dat daardie noot ‘n R100 se koopkrag het. Omdat die koopkrag van daardie note in normale daaglikse verhandeling gestand gedoen word, behou die note hul waarde, maar dit is nie die geval wanneer daar ‘n persepsie geskep word dat daardie noot sy koopkrag vir welke rede gaan verloor nie.

In tye van anargie is dit eerstens in die begin stadium baie belangrik om kontant in u hande te hê, aangesien die bankwese nie in so ‘n tyd kontant onttrekkings sal kan akkommodeer nie, sal baie mense sonder ‘n handelsmiddel moet klaarkom.

Indien dit moontlik is vir banke om steeds onttrekkings te fasiliteer, sal ‘n drastiese toename in kontant onttrekkings baie spoedig veroorsaak dat banke kontant onttrekkings opskort. Daar is ‘n baie klein persentasie kontant wat die totale balans van bankrekenings verteenwoordig, aangesien daar eenvoudig net genoeg banknote gedruk word om die normale kontantbehoefte te akkommodeer.

In die dae wat volg na anargie uitgebreek het, sal mense, soos wat die realiteit dat normaliteit nie spoedig gaan terugkeer nie, besef dat kontant spoedig nie meer waarde sal hê nie. Wanneer hierdie bewustheid onder mense posvat sal kontant se psigiese waarde skielik verdwyn. Daar is dus ‘n baie kort venstertydperk waarin soveel as moontlik kontant in u hande moet wees, maar ook so vinnig as moontik verhandel moet word. Daarna sal dit niks werd wees nie.

Die grootte van daardie venstertydperk word sterk beïnvloed deur die tipe nuus wat op radiokanale uitgesaai word. As hierdie nuus die persepsie van finaliteit en onomkeerbaarheid weergee, sal dit die venstertydperk verkort.  As daar selfs deur leuens hoop geskep word dat herstel binnekort verwesenlik sal word, sal dit die venstertydperk verleng.

Op daardie stadium raak kommoditeite die waardevolste om te verhandel.

10423779_10152410239491512_8574299690891236898_n

Strukture

Strukture is wat mense-arbeid in die huidige normale omstandighede laat funksioneer. Elke mens het ‘n werk, kry opdragte, voer dit binne riglyne uit en rapporteer terug aan ‘n senior. Selfs in jou eie besigheid word jou arbeid bepaal deur vaste riglyne.

Wanneer die krag afgaan en  ‘n gemeenskap in ‘n spesifieke woonbuurt as ‘n gemeenskap moet begin funksioneer, verdwyn die huidige strukture totaal en al, en as nuwe strukture nie opgerig word nie, sal die nuwe gemeenskap gladnie kan funksioneer nie. Kom ons noem ‘n voorbeeld. In ‘n klein dorpie is daar mense wat omsien na riolering, elektrisiteitsvoorsiening, polisiëring, mediese dienste, belastingvordering, mense wat winkels bestuur, watersuiweringsaanlegte bedryf, tuine onderhou, hotelle bedryf. Elkeen het sy plek en die diens wat hy lewer, of dit nou ‘n produk, kundighed of dienste is, vind plaas in ‘n gebalanseerde omgewing waar genoeg aanvraag met aanbod balanseer.

Indien infrastruktuur dan tot stilstand kom, word daardie hele struktuur skielik vernietig. Daar is nie meer geld om te betaal vir dienste nie, daar is nie krag om dienste of produkte te vervaardig of te lewer nie, en ‘n hele nuwe stel reëls begin geld.

As die dorp nou sy grense moet beveilig, kos moet van plase af ingevorder word en water moet ten duurste bekom en karwei word, wie vat beheer, wie is in bevel, wie is die arbeider en wie is die baas? As daardie nuwe strukture nie baie vinnig en doeltreffend opgerig kan word nie, sal die gemeenskap nie kan funksioneer nie. Die regte mense moet in die regte posisies en poste funksioneer om die strukture in so ‘n gemeenskap effektief te laat klop.

Die vlugteling stap dus in ‘n reeds opgerigde struktuur in, en word daarin opgeneem en self aangewend om ‘n plek in die strukture te hê en om ‘n rol te speel in die bestuur van daardie vlugteling gemeenskap.

Om tydens anargie te probeer om strukture op te rig, laat dikwels in so ‘n situasie die aggressor of diegene met die meeste vuurwapens om op ‘n militante wyse beheer af te dwing. Dit is baie gevaarlik in enige vlugteling situasie aangesien sulke gemeenskappe hulself gewoonlik isoleer van die res van die vlugteling gemeenskap.

Dit is waar dorpies hulself beveilig , nie enige persone inlaat of uitlaat nie en dikwels vyandig teenoor ander gemeenskappe begin optree. Die kwesbaarheid wat hierdie optrede vir ons as ‘n volk veroorsaak, is dat dit ons gesamentlike selfverdedigingsvemoë verdeel indien daar ‘n vyandige mag sou besluit om op grootskaal in ‘n konflik met die blanke vlugteling gemeenskap te kom, sal hulle eenvoudig een vir een van hierdie klein gemeenskappe kan oorweldig.

Die oplossing is ‘n nasionaal gekoördineerde noodplan waar strukture op nasionale vlak reeds opgerig is voor anargie uitbreek.

Die volgende praktiese wenke geld vir ‘n nasionale  kragineenstorting. Hou in gedagte dat hierdie ook van toepassing is indien u in kleiner dorpies in die platteland woon. Die artikel is dus nie bedoel om u te oortuig om nie ‘n groot dorp of stad te verlaat nie. Sommige sulke kleiner dorpies is dalk reeds in veilige gebiede, of kan vir ‘n redelike lang tyd na ‘n nasionale kragonderbreking nog stabiel wees.

Die beste optrede bly altyd om areas van hoë populasie en infrastruktuur te verlaat.

Verder sal u vind dat baie van die voorbereidingswenke vir nasionale kragonderbreking oorvleuel met normale voorbereiding vir anargie en onttrekking. Ons fokus in hierdie artikel net op die kragonderbreking gedeelte.

Die volgende punte word hierin bespreek:

 1. Wees ingelig en tref vooraf reëlings
 2. Fisiese voorbereiding van nasionale ineenstorting
 3. Onmiddelike optrede by nasionale ineenstorting

 

Wees ingelig en tref vooraf reëlings

 • Baie mense maak daagliks gebruik van ‘n onbeperkte bron van inligting wat op die internet beskikbaar is. Sonder krag is hierdie bron skielik nie meer beskikbaar nie. Kom nou in die gewoonte om nuttige webwerwe wat u besoek op u rekenaar te stoor. Maak ook ‘n lys van verskillende onderwerpe soos Noodhulp, Inleg van kos, Identifisering van verskillende siekte simptome, ens. Probeer om elke dag ‘n onderwerp na te vors en op die rekenaar te stoor, die idee is nie om dit elke dag te lees nie, maar om ‘n databasis van informasie op te bou.
 • Gaan ry rond in die omgewing en kyk na paaie wat u vinnig uit die dorpsgebied kan bring. Kyk waar plakkerskampe teen die paaie lê, en let op waar u roetes hoofweë kruis, dit is waar verkeersopeenhoping moontlike blokkasies kan veroorsaak. Let ook op waar u die pad kan verlaat en met watse voertuie u op watter plekke deur die veld kan ry as drade geknip moet word. Teken hierdie inligting op ‘n kaart aan, indien u deur die nag daardie paaie moet ry, sal u nie weet hoe die terrein langs die pad lyk nie.
 • Vind uit watter petrolstasies in u omgewing kragopwekkers het, dit is waar u tydens ‘n kragonderbreking nog brandstof sal kan kry.
 • Vind uit watter kruidenierswinkels kragopwekkers het, hulle bevrore produkte gaan langer as ander winkels hou.
 • Gaan ry in u omgewing rond wanneer u area beurtkrag het, en let op hoe dit verkeersvloei affekteer op verskillende tye van die dag.
 • Let op watter besighede en dienste skielik staak en sluit wanneer beurtkrag toegepas word.
 • Bespreek die onderwerp met u familie sodat daar ‘n vooraf optrede vasgestel word met betrekking tot wie die kinders by die skool kry, of julle dadelik huistoe gaan, dadelik voertuie vol brandstof maak, ens.
 • Let op watter huise in die woonbuurt bordjies het wat sê “eie boorgat” en as u met bure gesels, vind uit of die boorgat pompe enkel of drie fase krag gebruik.
 • Kyk na die terrein van u woonbuurt en probeer vasstel hoe vêr die rioolstelsel met gravitasie beweeg en op watse punte (hoe vêr van u woongebied) pompe of rioolsuiweringsaanlegte is.
 • Vind uit volgens watter laagliggende vloeiroetes rioolstorting kan plaasvind.
 • Indien natuurlike hulpbronne naby u voorkom, stel vas waar en tot watter mate rioolstorting die water sal besmet.
 • Vind uit hoe drinkbaar natuurlike waterbronne in u omgewing is.
 • Let op waar die naaste windpompe voorkom.
 • Let op watse wild en vee getalle in u direkte omgewing voorkom.
 • Let op teen watse tempo u vrieskas inhoud se temperatuur verhoog as die krag afgaan.
 • Bespreek met vriende en bure in u woonbuurt wat hulle optrede gaan wees indien krag sou afgaan. Aangesien die onderwerp gereeld in die media voorkom, is dit nie ‘n snaakse vraag as u vra “Wat gaan julle doen as die krag nasionaal afgaan?” Dit kan lei tot ‘n langer gesprek wat dalk gesamentlike beplanning en voorbereiding sal tot gevolg hê. Dit sal u ook bewus maak van die optrede van mense in u omgewing of dorp.
 • As u aan ‘n polisieforum of gemeenskapsinsisiatief behoort, noem die onderwerp op ‘n vergadering en probeer ‘n besprekingspunt daarvan maak. Indien daar goeie belangstelling is, kan Suidlander Bestuur moontlik ‘n praatjie aanbied of volledige inligting deurstuur.
 • Let op waar misdaad soos kapings, inbrake, ens. meer gereeld voorkom wanneer kragonderbrekings voorkom.
 • Wanneer u met mense in u dorp of buurt gesels, vis uit wie vuurwapens het, asook hoeveelhede daarvan en ammunisie.
 • Maak reëlings met bejaarde vriende en familie om in so ‘n tyd te kom kuier.
 • Indien u voorbereiding tref met ander voorbereides om vir veiligheid saam te woon tydens so ‘n tyd, doen die fisiese voorbereiding slegs by die huis wat u gaan gebruik en beweeg dadelik daarheen.

Suidlanders

Onmiddelike Optrede met Nasionale Kragineenstorting

Verskillende areas in Suid Afrika, of dit op die platteland is, klein dorpies of in groter stede, vereis verskillende optrede en oudergewoonte herinner ons u dat die keuse altyd is of om dadelik uit te beweeg na veilige plekke, of om vir ‘n tyd lank te bly.

Nie net die grootte van die dorp of stad is hier die bepalende faktor nie, maar ook waar dit geleë is in Suid Afrika. Sekere dele van die land mag dalk baie lae populasiedigtheid hê, maar kan afgesny en baie vinnig oorstroom word deur rewolusionêres en swart massas en kan net so maklik afgesny word van veilige areas.

Indien omstandighede regverdig dat u in ‘n area woon waar u nog vir ‘n tyd lank nie hoef uit te beweeg nie, kan u dadelik met die volgende optredes begin indien kragvoorsiening nasionaal in duie stort.

Elke een van die volgende punte word in die lig van aanbevelings gegee in lyn met internasionale noodprosedures en ondervinding wat ons opgedoen het deur die studie van talle vorige soortgelyke toestande internasionaal. Die volgende optrede geskied op eie risiko en ons aanvaar geen aanspreeklikheid indien onvoorsiene omstandighede daartoe lei dat die volgende optrede negatiewe implikasies het nie aangesien omstandighede dramaties kan verskil, en toestande nie vir alle areas ewe akkuraat voorspel kan word nie.

Die eerste en belangrikste ding om te doen, is om te bevestig dat die kragvoorsieningstelsel wel nasionaal in duie gestort het. Dit is ook belangrik om op hoogte te wees van die aankondigings wat die owerhede in die media daaroor maak.

Die Suidlander hoofkantoor monitor tientalle sosiale netwerke en ons beskik oor die vermoë om baie vinnig vas te stel of daar wel nog areas is wat van krag voorsien word. Indien u op ons sms stelsel geregistreer is, behoort u gereelde opdaterings in so ‘n tyd te ontvang.

Let op media verklarings wat moontlik kan aandui dat kragvoorsiening weens voorkomingsmaatreëls afgeskakel is en let op die tydperk wat krag volgens die owerhede af gaan wees. Hou in gedagte dat dit wat u oor die media gaan hoor, heel moontlik nie die waarheid sal wees nie. Sekere mediaverklarings word vooraf bepaal en word uitgesaai met die doel om paniek te voorkom. Bly kalm.

Moenie paniekerig raak nie, bly kalm en nugterdenkend. Kinders is baie sensitief vir ouers se optrede en emosionele toestand. Kalmte is noodsaaklik om nugter te dink en besluite te neem.  Indien u beplan het om in die huis te bly en toestande laat u baie onveilig daar voel, volg u instink en “gaan vang ‘n paar dae vis.” Dit is belangrik dat u gemoedsrus het in stresvolle tye.

Kry dadelik u familie by die huis. Vooraf reëlings soos om u kinders van die skool by die huis te kry, kan nou uitgevoer word.

Wees oplettend wat die optrede van mense in u woongebied is. As groot hoeveelhede mense die woongebied begin verlaat, sal dit ‘n groot invloed op u toestande en veiligheid hê indien u sou kies om agter te bly. Dit sal beteken dat minder druk op sekere dienste soos watervoorsiening en riolering geplaas word, maar sal ook negatiewe implikasies vir u veiligheid hê aangesien minder van u bure in gevaarlike tye sal kan saamstaan teen misdaad en aanvalle.

Praat met soveel as moontlik mense wat die woongebied verlaat en stel vas waarheen hulle gaan. Maak notas hiervan op ‘n kaart, dit is handig vir latere verwysing.

Gesels ook met mense wat nog agter bly en toets die water om vas te stel hoe lank hul beplan om te bly, ens.

Tap dadelik u bad vol water, maak seker die prop lek nie en maak ander beskikbare houers ook vol. Indien u ‘n swembad het, sorg dat dit vol is en bedek dit met ‘n nie-deursigtige plastiek seil. Hou in gedagte dat dit uiters gevaarlik is om in ‘n swembad te val wat met so ‘n seil toegegooi is, aangesien die seil om mens kan toevou en dit baie moeilik is om daaruit te kom. Tref voldoende voorsorgmaatreëls indien u dit doen.

Gebruik kraanwater en hou opgegaarde water vir wanneer watertoevoer staak.

Probeer om u vrieskas so min as moontlik oop te maak aangesien bevrore kosse dan langer gevries sal bly.

Maak u voertuig onmiddelik vol brandstof en koop addisionele brandstof indien moontlik.

Sorg dat u genoegsame kontant in u hande het.

As u aan ‘n polisiëringsforum of ander gemeenskapsinisiatiewe behoort, roep ‘n vergadering en bespreek moontlike gevaarlike toestande wat kan ontwikkel. Probeer munisipale verteenwoordigers by die vergadering betrek. Die volgende punte kan moontlik hier bespreek word.

 • Rioleringsprobleme en hoe die gemeenskap dit kan oorkom.
 • Watervoorsieningsprobleme en hoe die gemeenskap dit kan oorkom.
 • Samewerking met die boeregemeenskap om vars produkte in die gemeenskap beskikbaar te stel.
 • Sekuriteitsrisikos t.o.v misdaadtoename en moontlike geweld indien arm dele soos swart plakkerskampe skielik nie meer dienste en lewensmiddele kan bekom nie.
 • Stel die vergadering in kennis dat die Suidlanders in radio kontak met honderde gemeenskappe is en dat dit wys sal wees as u gemeenskap met hulle per radio kan koördineer.
 • Oprigting van ‘n beheerkamer met HF kommunikasie
 • Indien hierdie toestande vir ‘n tydperk voortduur, sal die algemene gemeenskap meer ontvanklik wees vir ontruimingsprosedures en beplanning vir onttrekking na veilige gebiede.

Maak u voertuig gereed vir onttrekking indien dit nodig sou wees met normale voorbereiding.

Parkeer u voertuig met die neus na die uitgang en hou die sleutels byderhand.

Hou elektroniese apparate soos flitse, fone, radios ens. gelaai (sien volgende berig “Fisiese voorbereiding”)

Wanneer u vrieskas se inhoud ontdooi, kan u al die vleis gaarmaak, dit hou langer as dit gaar is, en daar is ‘n verskeidenheid bronne beskikbaar wat u sal leer hoe om gaar vleis te preserveer. In vorige soortgelyke toestande het gemeenskappe saamgekom en alle vleis in winkels ens. vir hierdie doel gaar gemaak.

Organiseer dat iemand voltyds nabye plakkerskampe monitor en u gemeenskap betyds waarsku as daar onlus of groepering ontwikkel.

Indien u gemeenskap nie die vermoë kry of oprig om met die Suidlander beheersentrum per HF radio in verbinding te kan tree nie, moet u soos spoedig as moontlik in aanraking kom met persone wat wel hierdie vermoë het. Indien die media nie akkurate inligting deurgee van toestande in die land nie, wat moontlik die geval sal wees, sal u slegs by ons beheersentrum hierdie inligting kan bekom.  Hou u FM radio aan op radiostasies wat nog uitsaai.

Voorkom dat u familielede te ver van die huis af beweeg.

Vermy beweging na donker buite die huis.

Wees uiters spaarsamig met water, gas, brandhout ens.

Gebruik bederfbare kosse eerste.

Wees uiters versigting om nie u voertuig battery pap te maak deur die gebruik van radio, ligte ens. nie.

Indien toestande versleg en u kom agter dat mense nie meer kontant wil aanvaar nie, moet u so spoedig moontlik u kontant gebruik om lewensmiddele te bekom terwyl u kan. Koop veral lewensmiddele wat ruilwaarde het.

U sal sien dat hierdie bogenoemde wenke in ‘n meer of mindere mate in elke spesifieke toestand van toepassing sal wees. Neem hieruit wat u kan gebruik. Bly kalm en gebruik u logika.

Artikel deur Die Suidlander bestuur 2015

 

Enjoyed this post? Share it!