Regering versoek dat verbruikers Nersa betaal vir persoonlike kragopwekkers en sonpanele

Wanneer die gewysigde Elektrisiteit Reguleringswet (ERA) in werking tree, sal dit die gebruik van kleinskaalse kragopwekkers reguleer deur ‘n aansoek by die Nasionale Energiereguleerder van Suid-Afrika (Nersa) te registreer.

Dit is volgens Lizel Oberholzer en Jarrett Whitehead, prokureurs van Norton Rose Fulbright, hulle noem dat die regulering sal waarskynlik verreikende effekte hê aangesien private gebruik van kleinskaalse kragopwekkers dramaties in Suid-Afrika toegeneem het.

“Daar is gerapporteer dat private elektrisiteitsopwekking van sonpanele alleen vanaf 201MW in 2015 tot 35MW gestyg het,” het Norton Rose Fulbright gesê.

” Die Departement van Energie het kommer uitgespreek voor die parlement oor die verlies aan inkomste wat munisipaliteite en Eskom ervaar as gevolg van verhoogde private energieopwekking. Hierdie bekommernisse is deur Nersa gestaaf, wat die aanbieding ondersteun het. ”

Nuwe regulasies

Gepubliseer in Desember 2016 word die Minister van Energie se voorneme om verskeie kategorieë generasie fasiliteite en elektriese handelaars vry te stel van die vereiste om ‘n lisensie onder die ERA te hou, bekend gemaak in die “Konsep Lisensiëringsvrystellings- en Registrasiekennisgewing”.
Ingevolge hierdie regulasies moet, in plaas van ‘n lisensie vereis word, genoteerde aktiwiteite by Nersa geregistreer wees.

Tans word enige generasie aanleg wat vir demonstrasie of vir eie gebruik gebruik word, wat nie aan die kragtoevoer gekoppel is nie, uitgesluit van die lisensie vereistes onder die ERA.

“Die kennisgewing bepaal dat genoteerde generasie-aktiwiteite, insluitend dié wat voorheen van lisensieregte vrygestel is, by Nersa geregistreer moet wees,” het Norton Rose Fulbright gesê.
“Genoteerde aktiwiteite sluit in die bedryf van opwekkings fasiliteite met ‘n geïnstalleerde kapasiteit van minder as 1 MW (beide verbind en nie aan die kragtoevoer gekoppel) en generasie fasiliteite vir demonstrasie doeleindes en vir doeleindes van bystand elektrisiteit in die geval van onderbreking van voorraad (ongeag van generasie kapasiteit). ”

“In die praktyk beteken dit dat elke huis, plaas, hotel, hospitaal en winkelsentrum met sonpanele of dieselopwekkers (of dit ook aan die kragtoevoer gekoppel is) met ‘n kapasiteit van minder as 1 MW by Nersa moet registreer.”

Alhoewel die ERA bepaal dat die registrasie by Nersa op die voorgeskrewe aansoekvorm gedoen moet word en moet vergesel word van ‘n registrasiefooi, word daar nog nie ooreenstemmende regulasies voorgeskryf wat die voorskrifte behels nie.

Die wet bemagtig ook Nersa om aansoeke om registrasie onder sekere omstandighede te weier, insluitend waar ‘n aansoek “in stryd is met die oogmerke van die Wet”.

Indien verbruikers van enige bepaling van die wet versuim word dit as ‘n misdaad gesien wat strafbaar is met ‘n boete van tot R5 miljoen en gevangenisstraf vir tot 5 jaar.

“Ons weet nie watter reëlings in plek gestel is om die huidige elektrisiteitsverbruikers te akkommodeer nie, maar daar word gehoop dat sulke bepalings alle betrokkenes in staat sal stel om hulle toestelle te registreer en boetes te vermy,” het Norton Rose Fulbright gesê.

“Alhoewel die volle implikasies van die voorgestelde wysiging eers duidelik sal word wanneer aansoekers ’n poging aanwend bom by Nersa te registreer, sal die Departement van Energie se begin om die beheer van elektrisiteitsopwekking te herwin en kan dit ernstige gevolge te wee bring vir baie mense.”


Enjoyed this post? Share it!