Regstappe dreig oor verpleegsters nie verplaas word na hospitale