Regstudies in gevaar !!

Vier Universiteite het kennis ontvang van die Raad vir Hoër Onderwys dat hul dalk nie meer mag voortgaan met die aanbieding van hul LLB kursusse nie.

Die vier universiteite is Unisa, Noordwes (of te wel PU) , Kovsies en Walter Sisulu.

Die instellings se kursusse voldoen nie meer aan die voorgeskrewe standaarde wat neergelê is deur die Raad nie.

Die instellings is 21 dae geleentheid gegee om te reageer op die kennisgewing en voorstelle te maak om wel aan die standaarde te voldoen.

Akademici verwag dat ander studierigtings dalk dieselfde kennisgewing kan verwag in die lig van algeheel dalende standaarde.

Intussen het prof. Dan Kgwadi van die Noordwes-Universiteit, die situasie aangegryp om die Potchefstroom kampus nog verder te transformeer. Hy verwys na enkele swart regstudente wat voel dat hulle bloot geakkommodeer word in plaas van ingeskakel word, omdat hulle ‘n tolk nodig het om die Afrikaanse lesings spesiaal vir hulle in Engels te vertaal.

Duidelik is Kgwadi besig om voorbrand te maak dat Potchefstroom ook sy Afrikaanse karakter moet verloor, soos wat reeds gebeur het met Pretoria en Vrystaat universiteite.


Enjoyed this post? Share it!