SA word aangekla  by internasionale instellings i.v.m. rassepraktyke deur groep Solidariteit

Solidariteit het vandag ʼn klag by die Internasionale Arbeidsorganisasie (IAO) oor Suid-Afrika se beleid van regstellende aksie en swart ekonomiese bemagtiging ingedien.  Volgens Solidariteit maak die regering hom skuldig aan onbillike rassediskriminasie en vra hy die IAO om dit te ondersoek en ʼn uitspraak daaroor te gee.

Dié klag van Solidariteit is een van drie wat vandeesweek by verskillende liggame van die Verenigde Nasies in Genève teen die Suid-Afrikaanse regering gelê word oor rassisme en die dubbele standaarde wat geld by die hantering daarvan. Donderdag gaan Solidariteit ʼn klag by die Verenigde Nasies se Menseregtekommissie lê en Vrydag by die Verenigde Nasies se komitee vir die uitwissing van alle vorme van rassediskriminasie (CERD).

“Ons is almal moeg vir ras en die dubbele standaarde wat geld by die hantering daarvan. Die tyd om daaroor stil te bly, is verby. Ons mag nie toelaat dat minderhede, en spesfiek wit mense, deurlopend gekriminaliseer word nie. Dubbele standaarde in die hantering van ras is nie net verkeerd nie; dit is boonop gevaarlik. Dit het egter so deel van die Suid-Afrikaanse samelewing geword dat dit byna nie raakgesien word nie. Die doel van ons veldtog is om te wys dat die keiser kaal is sodat die situasie genormaliseer kan word,” het dr. Dirk Hermann, bestuurshoof van Solidariteit gesê.

Solidariteit kla die Suid-Afrikaanse regering by die Internasionale Arbeidsorganisasie aan ingevolge

konvensie 111 van die IAO, wat onder meer vereis dat maatreëls vir regstellende aksie regstellend en tydelik van aard moet wees.

In sy klag sê Solidariteit dat die regering se stelsel van rassekwotas nie nierassigheid, soos vereis deur die Grondwet, bevorder nie, maar eerder nuwe rassisme tot gevolg het. Die stelsel het niks met regstelling te doen nie, maar alles met ras en dit lei tot geïnstitusionaliseerde rassisme.

In Solidariteit se klag wat aan die IAO voorgelê word, word ook gemeld dat die huidige stelsel van rassekwotas in Suid-Afrika mense volgens apartheidskategorieë van ras indeel. Mense word dan volgens ʼn wiskundige formule aan die hand van die nasionale rassedemografie bevorder of aangestel. Hierdie wiskundige stelsel ignoreer die regstelling van benadeeldes geheel en al.

In sy klag voer Solidariteit aan dat hierdie wiskundige rasse stelsel tot gevolg het dat ʼn persoon se reg om ʼn beroep te beoefen, beperk word deur die verteenwoordiging van die spesifieke ras waaraan die persoon behoort.

Oor swart ekonomiese bemagtiging sê Solidariteit dat die stelsel bloot ʼn klein elite-groepie bevoordeel. Die stelsel wat punte aan maatskappye vir rasseaanstellings en -eienaarskap gee, het bloot tot gevolg dat Suid- Afrika verder volgens ras ingedeel word.

Volgens die Solidariteit-klag is dit baie duidelik dat Suid-Afrika se rasse klassifikasiestelsel nie regstelling tot gevolg het nie en permanent van aard is.

Suid-Afrika laat toe dat rasseklassifikasie al meer in die land geïnstitusionaliseer word.

Growwe rassepraktyke word nie net as normaal geag nie, maar wel as noodsaaklik. Iemand moet sê dit is verkeerd. Die norme oor ras in Suid-Afrika is so skeefgetrek dat eksterne waghonde soos die Verenigde Nasies en die Internasionale Arbeidsorganisasie hulle daaroor moet uitspreek,” het Hermann gesê.

Volgens Solidariteit het hy nou alle interne remedieë in Suid-Afrika uitgeput en daarom vra hy nou die IAO om hom daaroor uit te spreek of die Suid-Afrikaanse regering aan die vereistes van konvensie 111 voldoen.

Volgens Hermann is Suid-Afrika deur die Verenigde Nasies en spesifiek die Internasionale Arbeidsorganisasie deel van ʼn groter internasionale gemeenskap en kan die land dus nie in isolasie optree nie. Binne die dissipline van die Verenigde Nasies kom lande ooreen op optrede teenoor hul burgers en teenoor mekaar oor wat billik is.

Vir Solidariteit is dit duidelik dat Suid-Afrika, wat regstellende aksie en swart bemagtiging betref, tans buite die internasionale grense van billikheid optree. Die internasionale gemeenskap het ʼn plig om teen die Suid-Afrikaanse regering op te tree.

Solidariteit het ook vroeër die week klagte oor rassisme en die dubbelstandaarde wat geld by die hantering daarvan by die Suid-Afrikaanse parlement en die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie ingedien.

Bron:  Maroela Media


 

Enjoyed this post? Share it!