‘Skole kort materiaal en is onhigiënies’

Verskeie skole in die Vrystaat en die Noord-Kaap het begin vanjaar nie genoeg studiemateriaal vir leerlinge gehad nie, lui ’n verslag deur die Staatsdienskommissie.

Luidens die verslag oor die diensleweringsinspeksies by skole en die beskikbaarheid van leerling- en onderwyser-ondersteuningsmateriaal wat Sondag in Pretoria bekend gemaak is, kan dit grootliks toegeskryf word aan leerlinge wat by sommige skole laat ingeskryf is.

Verder lui die verslag dat nie een van die hoofsaaklik art. 21-skole ’n stelsel het vir leerlinge om studiemateriaal terug te gee aan die skool nie.

In die Vrystaat het nege uit tien skole aangedui dat studiemateriaal betyds by die skool afgelewer is, hoewel dit in baie gevalle nie genoeg vir al die leerlinge was nie.

Dit is volgens die verslag omdat baie leerlinge eers ingeskryf is toe die skole heropen het.

“Vier van dié skole was met hul studiemateriaal tevrede, terwyl die Hoërskool Bodibeng ander reëlings moes tref om die studiemateriaal betyds by hulle te kry,” lui die verslag.

Luidens die verslag verskil die uitdagings van skool tot skool in die provinsie.

Die Hoërskole Ikaelelo, Lereko en Sehunelo, asook die Laerskool Marang, het hul “tekort” aan studiemateriaal toegeskryf aan die begroting wat laat goedgekeur is.

Die Hoërskool Kopanong glo dit is omdat hulle die enigste hoërskool in sy gebied is, asook omdat die skool ekstra leerlinge aan die begin van die skooljaar ingeneem het.

Daar is ook bevind dat nie een van dié skole se infrastruktuur in stand gehou word nie.

“By die meeste skole is toiletgeriewe vuil en onhigiënies, veral by die hoërskole,” sê die verslag.

Die Laerskool Inoseng se toilette is ook buite werking weens ’n watertekort.

In die Noord-Kaap is bevind daar is ’n tekort aan handboeke vir veral Afrikaans, wiskunde, wetenskap, rekeningkunde, geskiedenis en aardrykskunde – ook weens die groot inname van leerlinge aan die begin van die skooljaar, asook die graadbevorderingsbeleid wat verlede jaar ingestel is.

Ook in dié provinsie het die rede vir die tekorte van skool tot skool verskil.

Die Noord-Kaap sukkel verder ook met leerlinge wat nie toegekende boeke terugbesorg nie.

“Ten tyde van die inspeksie het die meeste van die skole nog op uitstaande studiemateriaal gewag (weens die ekstra inname van leerlinge begin vanjaar).”

Dít was slegs die Laerskole Re Fentse, Mosalakae en Oranje-Diamant wat geen uitdagings ervaar het nie.

Daar is ook bevind uit agt van die 18 skole wat in die Noord-Kaap besoek is, is die infrastruktuur in ’n goeie toestand is, terwyl die ander in ’n redelike toestand is.

Twee van die Noord-Kaapse skole se strukture het verder ’n gesondheidsrisiko vir leerlinge ingehou.

  • Inspeksies is in Januarie en Februarie by skole oor die land heen gehou.

Bron : Netwerk24


 

Enjoyed this post? Share it!