Staat wil sy eie onderbenutte landbougrond nou in produksie stel