Staking in die staal-en-ingenieursbedryf lyk onafwendbaar

’n Staking in die staal-en-ingenieursbedryf lyk onafwendbaar en gaan verreikende gevolge hê vir dié arbeidsintensiewe bedryf met 350 000 werkers en sowat 10 000 maatskappye.

Die bedingingsraad vir die bedryf (die MEIBC) is verlede maand onder geregtelike administrasie geplaas. Die raad kry nou net 14% van sy normale inkomste vir administrasie vir die oplos van geskille en vir kollektiewe bedinging.

’n Staking sal egter beteken dat dié inkomste ook opdroog en dat die raad waarskynlik gelikwideer sal word.

Rolspelers sê dit sal die einde van stabiliteit in die bedryf beteken, maar werkgewersverteenwoordigers van kleiner maatskappye meen dit sal dalk nie ’n slegte ding wees nie.

Die vakbonde in die bedryf eis verhogings van 10%, maar Numsa, die grootste vakbond, eis 15%.

Die grootste werkgewersorganisasie, Seifsa, bied verhogings van 5,3% aan. Seifsa verteenwoordig hoofsaaklik groot werkgewers, maar dié werkgewers het net sowat 14% van die 350 000 werkers in die bedryf in hul diens.

Neasa en die Grens-werkgewersorganisasie, wat kleiner staalmaatskappye verteenwoordig, het ’n vroeëre loonaanbod teruggetrek.

Neasa en Grens het ook 5,3% aangebied, maar voorwaardes daarvoor gestel wat op laer lone neerkom.

Hulle eis onder meer dat die intreeloon vir nuwe werknemers met die helfte verminder word vir alle nuwe aanstellings. Dis volgens die twee organisasies in belang van werkskepping in die bedryf.

Die vakbonde weier volstrek om daartoe in te stem, tensy die werkgewers waarborge verskaf dat daar geen arbeidsbesnoeiing sal wees as die intreeloon verlaag word nie, sê Marius Croucamp, adjunkhoofsekretaris van Solidariteit.

“Dis ’n onredelike eis wat Numsa nooit sal aanvaar nie. Hulle sal nooit hul lede daaraan blootstel dat hulle in arbeidsbesnoeiing afgedank kan word en vervang word met nuwe werknemers teen die helfte van hul lone nie,” sê Croucamp.

Vrydag sal die tydsverloop vir onderhandelinge verby wees en die vakbonde sal geregtig wees op ’n beskermde staking.

Almal verwag Numsa sal staak. ’n Staking van twee weke sal talle reeds sukkelende kleinondernemings swaar tref, maar die bedingingsraad sal beslis in likwidasie geplaas moet word.

“Wanneer werkers staak, kry hulle geen lone nie en kan daar geen geld vir die raad van hul lone afgetrek word nie. As net 50% van die raad se inkomste vir ’n halwe maand nie betaal word nie, is dit die einde van die raad,” sê Croucamp.


Enjoyed this post? Share it!