Suid-Afrika onder Blanke Beheer was ‘n Reus wat nou gesneuwel het onder Kommunistiese Beheer


Suid-Afrika onder blanke beheer was ‘n reus in 1988. Die Witreus onder blanke beheer het gesneuwel onder Kommunistiese beheer.

In 1988 het ‘n Duitser in boekvorm uitgegee hoe die Wit reus van Afrika in werklikheid gelyk het.

Ons en die wêreld is ‘n rat voor die oë gedraai: Kyk na die feite (verwysing 1988 tensy anders aangetoon):

 

In 1972 besit swartes in SA 360 000 voertuie. (Meer as al die swart state van Afrika saam)

Die maandelikse inkomste van swartes per kop in 1988 is R352/maand teenoor Malawi en Mosambiek met minder as R20 per maand.

 

In 1988 kon swart burgers ‘n ingewikkelde hartklepoperasie vir net meer as $1 ondergaan terwyl swart Amerikaners $15,000 moet betaal. In een Pretoriase hospitaal word tussen 2,000 en 3,000 van hierdie operasies per jaar gedoen.

 

In 1970 verdien swart arbeiders R1,751 miljoen of 25,5% van die totale loongelde in SA wat styg tot R17 ,238 miljoen in 1984 (1000% groei) en 32,3% van totale lone in SA.

 

In die 1986/1987-boekjaar betaal blankes R9,000 miljoen belasting en die swartes R171 miljoen, Indiërs R257 miljoen en kleurlinge R315 miljoen.

 

Tussen 1962 en 1972 betaal die VN aan onderontwikkelde lande $298 miljoen teenoor SA wat $558 miljoen bestee aan die ontwikkeling van sy swart gebiede.

 

Die begrotingsbedrag vir swart onderwys styg jaarliks vanaf 1970 met bykans 30% meer as enige ander staatsdepartement.

 

Van 1955 tot 1984 styg die aantal swart skoliere van 35,000 tot 1,096,000 dws een-en-dertigvoudig.

 

In 1988 kan van die volwasse swart bevolking 71% lees en skryf teenoor 47% in Kenia, 38% in Egipte, 34% in Nigerië. Daar word gemiddeld deur die jaar 15 nuwe klaskamers per werksdag vir swart skoliere gebou.

In 1985 was daar 42,000 swart studente aan SA universiteite ingeskryf.

 

Daar is 5 swart universiteite en 28 inrigtings vir hoër onderwys wat deur die regering gefinansier word.

 

Soweto met sy bevolking van 1,2 miljoen het 5 moderne sportstadions teenoor Pretoria met sy 600,000 blankes wat 3 het. Soweto het 365 skole teenoor Pretoria se 229.

 

In Soweto in 1978 is daar 115 sokkervelde, 3 rugbyvelde, 4 atletiekbane, 11 krieketvelde, 2 gholfbane, 47 tennisbane, 7 swembaddens, 5 rolbalsale, 81 korfbalvelde, 39 kinderspeelparke en tallose gemeenskapsale, bioskope en klubhuise.

 

In Soweto in 1978 is daar 300 kerke, 365 skole, 2 technikons, 8 klinieke, 63 kindertuine, 11 poskantore en sy eie vrugte-en-groentemark.

 

In Soweto bou die blanke regering ‘n reuse hospitaal Baragwanath met 3,000 beddens. Een van die grootste en modernste ter wêreld.

Sy 23 operasieteaters is voorsien van die beste toerusting wat geld kan koop.

 

Hier word swartes teen ‘n nominale koste van R2 vir ‘n onbeperkte tydperk behandel, opereer en kan herstel met die onderhoudskoste gedra deur blanke belastingbetalers en dit beloop meer as die Verenigde Nasies se kleinste lidlande se totale staatshuishouding.

 

Die hospitaal het 8,000 mense in diens waarvan 450 voltydse dokters wat jaarliks 112,000 binnepasiënte en 1,62 miljoen buitepasiënte behandel. 90% van die bloed word deur blankes geskenk.

 

In 1982 is nie minder nie as 898 hartoperasies hier gedoen.

Langs die Baragwantha-hospitaal is die St. John-oogkliniek, wêreldberoemd weens die behandeling van gloukoom, losgaande retinas, traumatiese oogbeserings en seldsame tropiese siektes.

Daar is in Soweto meer as 2,300 geregistreerde firmas, 1,000 taxi-ondernemers en 50,000 motoreienaars.

 

Dr Kenneth Walker, ‘n Kanadese arts, besoek Soweto en meld die volgende waarnemings:

*         Hy sien verskeie huise wat meer as R100,000 sou kos om te bou met verskeie BMW’s voor die deur.

*         Net 2% van die huise is krotte met die res wat netjiese geboue met grasperke is. As hy moes kies tussen die vervalle woonstelle van New York, Detroit of Chicago dan bly hy eerder in Soweto.

*         Hy word veel eerder siek in Soweto as in sommige Kanadese stede.

*         Hy sê die stad het meer skole, kerke, motors, taxi’s en sportvelde as menige onafhanklike Afrikastate.

Die regering bou 5,000 huise per maand en stel wonings beskikbaar aan 92% swartes.

In 1978 bou die SA regering ‘n hoogs moderne hospital MEDUNSA op die grens van die onafhanklike staat Bophuthatswana teen R70 miljoen op 35 ha.

In hierdie “stad”-in-die-kleine is daar woon- en slaapgeriewe vir manlike en vroulike studente waar swart dokters, tandartse, veeartse en para-mediese personeel opgelei word.

Dit is die enigste gespesialiseerde universiteit van sy soort in Afrika en een van die weiniges in die wêreld gefinansier deur blanke belastingbetalers tot voordeel van uitsluitlik swartes.

Feitlik alle studente wat hoofsaaklik uit die nasionale swart state kom se koste word deur die blanke regering gedra.

Die praktiese opleiding vind in die nabygelee Garankuwa-hospitaal plaas waar die hele spektrum van menslike kwale behandel word.

Garankuwa het fasiliteite vir nieroorplantings, isotope-eenhede, met gespesialiseerde laboratoriums waar 200 dokters jaarliks prakties opgelei word.

Sien die nakomelinge van die Boerepioniere – die blanke Afrikaners soos ons onsself noem het binne 300 jaar aan die suidpunt van Afrika ‘n modelstaat gebou met ‘n bykans Europese karakter en die grootste ekonomiese en militêre mag in Afrika. Doer ver onder aan die suidpunt die verste weg van al die Afrikastate vanaf die model Europa. Met Europa net om die draai van Noord-Afrika.

SA se ekonomiese betekenis vir die lande suid van die ewenaar is so groot dat sou SA verdwyn, sterf miljoene in buurlande van die honger.

In 1985 is daar 37 diesellokomotiewe, 40 stoomlokomotiewe aan buurlande geleen waar daar daagliks 6195 SAVD-goederewaens loop teenoor 944 in SA self.

SA lei die bemannings op vir die lugrederye van Swaziland, Botswana, Zimbabwe, Zaïre en die Comores.

In 1979 toe die treinverkeer na die Malawiese hoofstad Lilongwe deur rebelle onderbreek is, lewer die SA transportvliegtuie brandstof in dromme af om hulle ekonomie aan die gang te hou.

In 1986 besoek 80 000 swart sakemanne uit Afrika Kaapstad om handelstransaksies te beklink.

SA voorsien in die graanbehoeftes van sy buurlande en wyer. In 1980 ontvang Zambië 250 000 ton mielies, Mosambiek 150 000 ton mielies en 50 000 ton koring, Kenia 128 000 ton mielies en Zimbabwe 100 000 ton. Verder ontvang ook Angola, Ivoorkus, Malawi, Mauritius, Tanzanië en Zaïre SA graan. Minstens 12 state van Afrika is volgens die “Argus African News Service” so afhanklik van SA graan dat ‘n totale verbod op in- en uitvoer hulle ekonomies sal vernietig.

Ongeveer die helfte van Lesotho se manlike bevolking werk in SA, nl. 146 000 in 1983 en verdien R280,6 miljoen wat ongeveer die helfte van Lesotho se staatskas uitmaak.

In die sestigerjare tree 53 staatsamptenare van SA in raadgewende hoedanigheid in ons buurlande op nl. Lesotho, Malawi, Swaziland, Mosambiek en Botswana.

In 1983 stel SA 1 213 raadgewers beskikbaar vir ‘n onbepaalde tyd aan die 4 tuislande.

In die 1982/83 boekjaar begroot SA vir R434 miljoen se hulp aan sy onafhanklike buurstate.

As mens die ontwikkelingsprogram vir die selfregerende state binne SA byreken, beloop die blanke belastingbetalers van SA se hulp mee as R1 miljard. Per kop gereken ‘n absolute wereldrekord.

SA produseer meer elektriese energie as Italië, net soveel ru-staal as Frankryk, meer koring as Kanada, meer wol as die VSA, meer wyn as Griekeland en meer vis as Groot Brittanje.

SA treine loop op meer spoorlyne as Wes-Duitsland s’n, vervoer meer passasiers as Switserland, het ‘n beter stiptelikheidsrekord as Oostenryk, en voer motoronderdele uit na 100 lande.

SA myne boor tot die diepte van 3,480 meter en hou die rekord vir die diepste loodregte skag nl. 2 498m diep in van die hardste rots ter wêreld.

SASOL staan aan die voorpunt van brandstoftegnologie uit steenkool en deel hul kennis met Duitsland, die VSA en Japan.

Die nakomelinge van die eerste blanke intrekkers asook latere Britse, Duitse, Portugese, Nederlandse, Franse en Griekse immigrante beloop tans 4,8 miljoen en het aan die suidpunt van Afrika ‘n supermoondheid geword.

Hervorming deur die afskaffing van verbode toegang vir nie-blankes vind voortdurend plaas. Treintoegang 1985, bioskope 1985, gemengde huwelike 1985, ens.

PW Botha die president se woorde: “Hoe meer hervorming ons deurvoer, hoe meer word ons verdoem. Hoe meer ons wegbeweeg van apartheid des te woedender word die internasionale kampanje teen ons…”

Ons word aangekla deur die wêreld dat ons ‘n polisiestaat is:

In SA is 1,4 polisiemanne vir elke 1,000 mense terwyl die wêreld soos volg lyk: Groot Brittanje 2,2, Israel 3,5, New York 4,3, en Moskou 10 per 1000. In SA is daar 16,292 Blanke polisiemanne teenoor 19,177 nie-blankes.

 

Ons word daarvan aangekla dat ons politieke oortreders vermoor:

In 1979-1980 is daatr géén sterfgeval in SA tronke nie. In die vorige 10 jaar sterf daar 37 wat in ondersoekarres is teenoor 274 in dieselfde tydperk in Wallis en Engeland.

Ons word aangekla dat ons hongerlone betaal:

In 1974 is die gemiddelde maandelikse inkomste van swart arbeiders in SA $127 teenoor die $140 van die VSA wat die rykste land ter wêreld is, ‘n kortkop agter.

In 1988 vergelyk ons lone soos volg: 1kg rys in Johannesburg verteenwoordig 12 minute se loon teenoor 54 minute in Moskou. 750ml plantolie: 38 minute in SA teenoor 118 minute in Moskou. Dit is ‘n swart werker in SA teenoor ‘n blanke in Moskou.

Ons word aangekla dat ons duisende politieke gevangenes opsluit:
In 1983 is daar 127 sulke gevangenes in SA asook 11 wie se bewegings beperk is en verder 32 in huisarres.

Ons land: “Die skatkamer van die wêreld” is gesteel.

Dink weer voor jy jouself ‘n lojale ondersteuner van die vernietigende nuwe SA noem.- Vryburger

10423779_10152410239491512_8574299690891236898_n

In 2015, 21 jaar later, gee die Witreus sy laaste stuiptrekkings

Volksmoord is nie net die uitmoor van ‘n Volk nie maar uitwissing van:

Geskiedenis, erfenis, kultuur, taal, skole die grootste van alles ‘n Volk se Godsdiens

Die oorsake van ons probleme in ‘n neutedop

Korrupsie, onkundigheid, laksheid?

Ons land se kwynede waterbronne was nie te min nie maar kan toegeskryf word aan korrupsie, onkundigheid in die 25 jaar is daar nie onderhoud gedoen nie dit word besoedel onderandere miljoene tonne rou rioool wat in ons eens skoon riviere en damme ingepomp word

Ons land se Krag problem is wanbestuur. Onkundigheiden laksheid?

Die minimum onderhoud in 25 jaar wat verwag jy?

 

Artikel2

Die terroristeregering wat nou oor ons heers het die woord “beurt” geleer wat hulle nou oral toepas. Dit sou dalk beter gewees het as hulle die betekenis van die woord “bestuur” geleer het.

Die gevolg van die aankondiging van beurtwater in die Vrystaat en die nuwe aankondiging dat die provinsie oor minder as 30 dae nie meer water sal hê nie, is nie weens die droogte nie, maar wanbestuur.

Olly Mlamleli, LUR vir Koöperatiewe regering en tradisionele sake (Kogta) herhaal die woorde dat almal water spaarsaam moet gebruik, anders gaan die saak vererger.

Sy beweer dat die provinsiale regering het planne in plek indien dit op die ergste neerkom.

Volgens haar het die reservoirs nog genoeg water. Maar elkeen móét nou water spaar.

Die polisie sal ook voortaan ingespan word om watergebruik in dorpe te monitor. Hulle sal met helikopters vlieg en ook patrollering op die grond doen om toe te sien dat inwoners water bespaar.

Die boere veral sukkel in hierdie droogte. Sowat 3,600 boere het reeds om droogtehulp aansoek gedoen. Daar is R39 miljoen droogetehulp beskikbaar gestel.- Vryburger

 

Anti-Afrikaner opmars, halwe waarhede en leuens

Kort op die hakke van die US-rektor se aanslag teen Afrikaans en die Afrikaner-erfenis, wat ook deur akademici gesteun word, het ´n geheime taalkomitee aan die Universiteit van die Vrystaat verlede week aanbeveel dat voorgraadse studie in “meeste kursusse” na Engels moet omskakel.

Dít, ten spyte van ondernemings deur die rektor, prof. Jonathan Jansen, berug vir sy neo-rassistiese uitsprake téén Afrikaners, dat Afrikaans onder sy rektorskap “veilig” sal wees.

Kenners met wie Die Vryburger gepraat het, meen dat US se skok-kapitulasies na alle waarskynlikheid sal uitbrei na ander kampusse, soos ander rampokker-eise oor die afgelope weke en maande.

Wat egter kommerwekkend is aan die UV, is die geheimsinnigheid waarmee die saak benader word.

Daar is intussen aangekondig dat Afrikaans “vir eers veilig is” op die NWU se Potchefstroom kampus.

Meer kursusse moet egter as parallel-medium aangebied word, aldus professor Dan Kgwadi, wat egter weinig goed voorspel vir die beskerming van ons taal en erfenis aldaar.

Dit volg op omstrede veranderings in die bestuur van die verskillende kampusse van dié eens Christelike universiteit.

In ´n leuenagtige ontkenning van sy ware doelwitte, het die Minister van Hoër Onderwys, Blade Nzimande, die US se bestuur en akademici geloof vir hul voorstelle om “groter toeganklikheid” vir alle studente moontlik te maak.

Hierdie is ´n direkte weerspreking van sy vorige standpunte, dat Afrikaans onderdrukkend sou wees.

Ons politieke ontleder meen dit is skokkend dat senior regeringslui deur die pers toegelaat word om met sulke blatante leuens weg te kom. -Vryburger

 

Artikel 3

SAL se geheime memorandum skokkend

Iets is ernstig aan die kook by die SAL wat ‘n suksesvolle aansoek gebring het om die pers se monde te snoer oor ‘n geheime memorandum wat uitgelek is.

SAL se hoof van regsdienste, Ursula Fikelepi, het in haar verklaring voor die hof aangevoer dat die dokument vertroulik is.

Sy het ook aangevoer dat dit sensitiewe inligting bevat wat die potensiaal het om ernstige skade aan die reputasie en finansies van die lugdien te doen.

Die afleiding wat gemaak word is dat die publiek nie mag weet hoe roekeloos en onverantwoordelik die staatsbeheerde lugdiens bestuur word nie.

Regter Fayeeza Kathree-Setiloane het ’n interim-hofbevel toegestaan ingevolge waarvan die media nie mag sê wat in die SAL-memorandum staan óf waaroor dit gaan nie. – Vryburger

 

 

Vergrype van Regerings amptenare Nklandla, peperduur private jets, ministers wat op luukse vakansie per private jets na peperduur bestemings beglei deur ‘n gevolg op die swaarverdiende geld van die belastingbetaler om maar ‘n paar te noem.

Ons staats Hospitale eens trotse opleidings sentrums vir ons medies personeel ni eers meer ;n skadu van wat dit was nie

Ons spoorweg en Lugdiens halfpad teen die afgrond af

Ons lugdiens so te sê teen die grond

Dienslewering is in alle staats departemente ‘n vergete begrip wat oorspoel na die private sektor

Ons eens trotse weermag…….

 

Artikel 4

Tradisionele leiers kry duur voertuie

Die regering het nie geld vir boere in die droogtegeteisterde gebiede nie, maar het geld om vir 58 stamhoofde en twee Ndebele-konings nuwe motors te koop.

Oos-transvaal se regering het R34 miljoen aan die nuwe motors bestee.

Sestig voertuie, waaronder twee luukse Mercedes-Benz-sportnutsvoertuie is verlede week aan tradisionele leiers oorhandig.

Die twee Mercedes-Benz ML400’s, ter waarde van R960 000 elk, is vir die twee Ndebele-konings gegee. Verder is nege Audi Q5’s, 11 Ford Rangers, vier Chevrolet Trailblazers en 39 Toyota Fortuners aan die ander stamhoofde uitgedeel.

Hierdie uitspattigheid het op dieselfde dag plaasgevind as wat Oos-Transvaal deur die Nasionale Regering tot rampgebied verklaar is.

Elkeen van die stamhoofde het ook vyf beeste ter waarde van R30,000 elk as geskenke ontvang het. Die koeie het R9 miljoen gekos.

Die opposisie het hierdie duur geskenke bestempel as stemkopery, gesien in die lig van die steeds dalende getalle van die ANC.- Vryburger

 

Artikel 5

Moenie jou wapen ingee nie

Soos wat oral in westerse lande gebeur, wil die regering nou met alle geweld ook ons wapens wegneem.

Vrydag het Nathi Nhleko, Minister van Polisie, gesê vuurwapenwetgewing kan binnekort baie strenger gemaak word om geweldsmisdaad te bekamp.

Hy sê die opvatting wat mense het dat hulle veilig is met wapens, is verkeerd en moet verander word.

Waarnemers sê dit is ‘n baie vreemde gedagte gesien in die lig van berigte die afgelope tyd waarin mense hulle eie en ander se lewens doeltreffend met hulle wapens beskerm het en ‘n klomp terroriste op die koop toe doodgeskiet het.

Dit is ook interessant om daarop te let dat in rooftogte word meestal AK-47’s, R4- of R5- outomatiese gewere gebruik.

‘n Kenner op die gebied sê dat hoewel dit nie hier in Suid-Afrika van toepassing is nie, is die Tweede Amendement in die Amerikaanse Grondwet reeds geskryf met die doel dat die inwoners van enige staat moet gewapen wees sodat hulle hulself teen ‘n tiranniese regering kan verset.

Vir Blankes in Suid-Afrika is dit lewensbelangrik om dit te onthou het hy gesê.

Hy het gewaarsku dat dit nie saak maak hoe moeilik die regering dit sal maak om ‘n wapenlisensie te kry nie. Dit is belangrik om maar op die tande te kners en daarmee deur te druk.

Moet onder geen omstandighede toegee aan druk om jou wapen in te handig nie, het hy gewaarsku.

 

Artikel 6

 27 munisipaliteite skuld Eskom 4.5 biljoen

Die Tesourie het aangekondig dat 27 munispaliteite het nie hulle finansiële beloftes aan Eskom nagekom nie.

Hoewel die Tesourie nie die bedrae wat hierby betrokke is, genoem het nie, het dit wel in die parlement uitgekom dat die bedrag wat aan Eskom verskuldig is, in die omgewing van R4,5 biljoen is.

Ongeveer 12 van die munisipaliteite is in die Vrystaat. Die res is in die Oos-Kaap, Oos-Transvaal, Noordwes, Noord-Transvaal en die Noord-Kaap. Die groot provinsies het nie nou probleme nie.

In die lig van die uitstaande skuld het die Tesourie gesê dat hulle oorweeg dit om befondsing van die 27 munispaliteite terug te hou indien hulle nie hulle skuld aan Eskom op datum bring nie.

Hierdie vingerwysing volg op ‘n ooreenkoms aan die begin van die jaar toe die Tesourie sy eerste waarskuwing gemaak het. Op daardie stadium het 59 munisipaliteite die kragverskaffer 9 biljoen geskuld.

Nadat ‘n ooreenkoms gesluit is en afbetalingsooreenkomste aangegaan is, het 27 munispaliteite nie hulle beloftes nagekom nie.

Eskom het kennis gegee dat elektrisiteitsverskaffing na die munisipaliteite gaan afgesny word.

Kenners sê al wat dit tot gevolg sal hê is dat daar weer protesoptogte deur die EVV gereël sal word, wat meer skade en brande sal veroorsaak.- Vryburger

 

Artikel 7

Boere plant maar SA bly droog

Sekere droeë gedeeltes in die land het darem die afgelope week tot sowat 100mm reën gehad.

Boeta du Toit, voorsitter van Agri Noordwes sê die droogte is nog nie gebreek nie.

Volgens hom is dit ‘n tipiese reënvalpatroon van die El Niño-verskynsel.

In die Amalia-gebied en dele wes van Lichtenburg het dit 100 mm gereën en die boere het begin plant in hoop op opvolgreën.

Dele van die Vrystaat het tot 60 mm. gekry en ander nie ‘n druppel nie. By Clarens het 40mm reën geval en die trekkers loop. Omdat dit so koud is ná die reën, het van die boere ook witryp gekry.

Christina Thaele van die Pretoria-weerkantoor sê geen reën word vir enige deel van Suid-Afrika in die volgende week voorspel nie.- Vryburger

 

Boere in Nood help ander

Vrystaatse boere het in groot getalle oor die naweek by Glen buite Bloemfontein opgedaag om voer vir hulle honger diere te kry.

Die veevoer is deur ‘n hulpskema, Boere in Nood, wat op Bakkiesblad bedryf word, uitgedeel.

Die organisasie is sowat drie weke gelede deur N.C. Schoombie van stapel gestuur en sedertdien het hulle talle boere gehelp.

Een boer het Saterdagoggend 200 km van Luckhoff­ in die Vrystaat gery om 30 bale voer op Glen te kom haal. Van sy ooie het al gevrek.

‘n Ander boer wat al 17 jaar met beeste boer moes vanjaar reeds die helfte van sy kudde verkoop. Hy sê jy wil na die droogte speenkallers koop en hoop dit sal hom weer op die been bring.

Die boere is ook dankbaar teenoor Senwes wat lekke teen kosprys verkoop.

Boere in Nood het veevoer gegee aan mense van Fauresmith, Olifantshoek in die Noord-Kaap, Hertzogville en Babsfontein in Sentraal-Transvaal.

Saterdag is boere van Tweespruit, Luckhoff, Winburg, Jagersfontein, Tierpoort, Petrusburg, Wepener, Vanstadensrus, Bainsvlei en Bloemfontein op Glen gehelp. -Vryburger

 

In die nood help ons boere mekaar na die regering blyk nie om te gee of ons eens oorlopensvol kospotte nou leegloop nie

Ons Witreus is kwaai geknou kan hy ooit weer opstaan?

Laat ons almal saam na ons Skepper gaan en bid om verligting van ons nood

 

Enjoyed this post? Share it!