1,850 apartheidswette wat hersien gaan word, is gebruik as verskoning vir slegte dienslewering

Die parlement se regsadviseurs gaan 1 850 wette hersien met die doel om die meeste daarvan te herroep wat nie in lyn is met die grondwet nie. Meer as 2 000 wette is reeds deur die ANC regering herroep sedert 1994 en die segsman van die ANC meld dat dit die wettiese landskap sal hervorm […]
Continue reading…

Enjoyed this post? Share it!