Pensioenaris wreed aangeval helder oordag op strand by De Bakke