Tyd vir Die Kaap, Federale Afrikaner Tuisland! Minderhede MOET saamstaan vir ons regte!

Het Kommuniste Federalisme Geheel en Al Vermoor?